33 bài Toán về phân số lớp 4 | Daohongdonvenus.com

Tuyển tập các bài Toán về phân số lớp 4 mang tới 33 bài tập Toán, với đầy đủ các dạng bài tập cho các em luyện tập, củng cố kiến thức về phân số. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo để thầy cô biên soạn, ra đề kiểm tra đánh giá năng lực học sinh được chính xác và hoàn thiện hơn.

Với việc rèn luyện tuyển tập các bài bài Toán về phân số lớp 4, các em không những được ôn tập về nội dung kiến thức phân số mà còn rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo để đạt kết quả cao trong học tập. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Tuyển tập các bài Toán về phân số lớp 4

Bài 1: Lấy ví dụ về 5 phân số nhỏ hơn 1; 5 phân số lớn hơn 1; 5 phân số tối giản

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bài 2: Đọc các số sau:

a. frac{3}{4}

…………………………………………

b. frac{2}{5}h

…………………………………………

c. frac{27}{100}m

…………………………………………

d. frac{a}{b}kg

…………………………………………

Bài 3: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

a. 7 : 9

………………

………………

b. 8:11

………………

………………

c. 2001 : 2008

………………

………………

d. a : 7

………………

………………

e. b : a + c

………………

………………

f. c : (a + b)

………………

………………

Bài 4. Viết các phân số sau dưới dạng phép chia

a. frac{3}{4}

……………………………………..

b. frac{27}{100}

……………………………………..

c. frac{a}{b}

……………………………………..

d. frac{a}{5+a}

……………………………………..

d.frac{a+d}{b+e}

……………………………………..

Bài 5. Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số mẫu số là 3:

a. 7

……………………….

……………………….

b. 11

……………………….

……………………….

c. 23

……………………….

……………………….

d. 208

……………………….

……………………….

Bài 6: Cho 2 số 5 và 7. Hãy viết các phân số sau:

a. Nhỏ hơn 1

………………………………………………

b. Bằng 1

………………………………………………

c. Lớn hơn 1

………………………………………………

Bài 7. Viết 4 phân số bằng phân số frac{1}{3} sao cho mỗi phân số có tử số là số lẻ bé hơn 10.

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bài 8: Viết 3 phân số khác nhau có cùng tử số, mà mỗi phân số đó có:

a. lớn hơn phân số frac{1}{5}

b. bé hơn phân số frac{1}{4}

c. lơn hơn phân số frac{1}{5}  và bé hơn phân số frac{1}{4}

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Bài 9: Viết 3 phân số khác nhau có cùng mẫu số mà mỗi phân số đó là

a. Lớn hơn phân số frac{1}{5}

b. bé hơn phân số frac{1}{4}

c. lớn hơn phân số frac{1}{5} và bé hơn phân số frac{1}{4}

Bài 10: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

Bài 11: Khoanh tròn vào phân số bằng phân số frac{3}{4}

d. frac{15}{35}

e. frac{18}{35}

Bài 12: Viết tất cả các phân số sau bằng phân số frac{4}{12} sao cho mẫu số nhỏ hơn 30.

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết