35 đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2021 | Daohongdonvenus.com

Tổng của hai số là: 428 x 2 = 856

Ta có:

+

= 856

+ 700 +

= 856

x 2 = 856 700

x 2 = 156

= 156 : 2

= 78

Vậy hai số đó là: 78 778.

( HS thể giải bằng cách khác: Tổng Hiệu;… )

Câu 4: (3 điểm)

Bi xanh:

170 viên

Bi đỏ

Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)

Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)

Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)

Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)

ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.

Câu 5: (3 điểm)

Tổng của chiều dài chiều rộng mảnh vườn là: 92 : 2 = 46 (m)

Hiệu số giữa chiều dài chiều rộng là: 5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng của mảnh vườn là: (46 10 ) : 2 = 18 (m)

Chiều dài của mảnh vườn : (46 + 10 ) : 2 = 28 (m)

Diện tích của mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 (

)

ĐS: 504

(ĐỀ SỐ 3)

Câu 1: (1 điểm)

Với bốn ch số 2 các phép tính, hãy lập các dãy nh kết quả lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Câu 2: (2 điểm)

Hai tấm vải xanh đỏ dài 68 m. Nếu cắt bớt

tấm vải xanh

tấm vải đỏ thì phần còn lại của hai

tấm vải dài bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Câu 3: (2 điểm)

An 20 viên bi, Bình số bi bằng

số bi của An. Chi số bi hơn mức trung bình cộng của 3 bạn

6 viên bi. Hỏi Chi bao nhiêu viên bi ?

Câu 4: (2 điểm)

Một cửa ng 5 rổ cam quýt, trong mỗi r chỉ một loại quả. Số quả mỗi rổ 50, 45, 40, 55,

70 quả. Sau khi bán đi 1 rổ thì số quả cam còn lại gấp 3 lần số quả quýt. Hỏi trong các rổ còn lại r nào đựng

cam, rổ o đựng quýt ?

Câu 5: (3 điểm)