Bài tập đánh vần cho học sinh lớp 1 | Daohongdonvenus.com

Bài tập đánh vần cho học sinh lớp 1 sẽ hướng dẫn chi tiết cách phát âm, cách đánh vần tiếng Việt, giúp các bé tự tin bước vào lớp 1. Bài tập đánh vần cho học sinh lớp 1 gồm 29 bảng chữ cái tiếng Việt, 12 nguyên âm đơn, cách phát âm chữ cái, cũng như các bài tập đánh vần.

Qua đó, các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn bé tập phát âm, tập đọc và ghép vần tại nhà. Nội dung bài đọc có hình ảnh minh họa sinh động, tạo hứng thú học cho bé. Vậy mời phụ huynh và các thầy cô giáo tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

29 chữ cái Tiếng Việt

A Ă Â B C D
(a) (á) (ớ) (bê) (xê) (dê)
Đ E Ê G H I
(đê) (e) (ê) (giê) (hát) (i)
K L M N O Ô
(ca) (e-lờ) (em-mờ) (en-nờ) (o) (ô)
Ơ P Q R S T
(ơ) (pê) (cu) (e-rờ) (ét-sì) (tê)
U Ư V X Y
(u) (ư) (vê) (ích-xì) (i-cờ-rét)

12 nguyên âm đơn

12 Nguyên Âm Đơn
A Ă Â E Ê I
(a) (á) (ớ) (e) (ê) (i)
O Ô Ơ U Ư Y
(o) (ô) (ơ) (u) (ư) (i-cờ-rét)

Cách phát âm chữ cái

A Ă Â B C D
(a) (á) (ớ) (bờ) (cờ) (dờ)
Đ E Ê G H I
(đờ) (e) (ê) (gờ) (hờ) (i)
K L M N O Ô
(cờ) (lờ) (mờ) (nờ) (o) (ô)
Ơ P Q R S T
(ơ) (pờ) (quờ) (rờ) (sờ) (tờ)
U Ư V X Y
(u) (ư) (vờ) (xờ) (i)

Bài tập đánh vần cho học sinh lớp 1

>> Mời các bạn tải Bài tập đánh vần cho học sinh lớp 1 để xem chi tiết!