Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 7 học kì 1 (5 đề) | Daohongdonvenus.com

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 7 học kì 1 là tài liệu gồm 5 đề kiểm tra 45 phút môn Lịch sử có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề kiểm tra.

Thông qua tài liệu này giúp cho các bạn học sinh lớp 7 có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức môn Sử để chuẩn bị tốt kiến thức cho kỳ thi học kỳ I sắp tới. Mời các bạn tải về để xem trọn bộ tài liệu nhé!

Ma trận đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Sử

Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
VD VD cao
TNKQ TL TNKQ TL

1.Khái quát lịch sử thế giới Trung đại

– XHPK Châu Âu hình thành.

-Lãnh chúa PK.

– Các giai cấp.

Sự thành lập nước Lào phong kiến

Hiểu được vì sao xuất hiện thành thị trung đại .

HS so sánh được nền kinh tế trong các thành thị với nền kinh tế lãnh địa.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

6c

1,5đ

15%

1

0.25

2.5%

1/2c

10%

1/2c

10%

8c

3.75đ

37.5%

2.Chương

Buổi đầu

độc lập thời Ngô – Đinh

Tiền Lê

(TK X)

HS biết được người có công dẹp loạn 12 sứ quân.

– HS nhận biết được đơn vị hành chính thời Tiền Lê.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2c

0.5đ

5%

2c

0.5đ

5%

3.Chương3:

Nước Đại

Việt thời Lý

TK XI_ XII

– Địa điểm Lý Thường Kiệt chủ động tấn công để tự vệ

– Thời gian xây dựng Văn Miếu

Trình bày văn hóa giáo dục thời Lý

Sự thành lập của nhà Lý

Âm mưu nhà Tống xâm lược nước ta

Nhận xét cách kết thúc cuộc kháng chiến độc đáo của Lý Thường Kiệt

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2c

0.5đ

5%

1c

20%

1c

0.25đ

2.5%

1/2c

1.5đ

15%

1/2c

1.5đ

15%

5c

5.75đ

57.5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

11c

4.5đ

45%

3c

30%

1c

2.5đ

25%

15c

10đ

100%

Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Sử – Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Đọc kĩ câu hỏi và chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1: Những việc làm của người German khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma đã tác động đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu:

A. Thành lập các vương quốc mới

B. Các thủ lĩnh quân sự và quan lại của người German được ban cấp nhiều ruộng đất trở thành lãnh chúa, những kẻ có thế lực trong xã hội.

C. Tiêu diệt nhà nước Rô-ma

D. Phong các tước vị cho quý tộc German

Câu 2: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?

A. Chủ nô Rô-ma

B. quý tộc Rô-ma

C. Tướng lĩnh và quý tộc người German.

D. Nông dân công xã

Câu 3: Nông nô ở châu Âu được hình thành chủ yếu từ tầng lớp nào?

A. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.

B. Nông dân

C. Nô lệ

D. Nô lệ và nông dân

Câu 4: Vì sao nói: “thành thị là hình ảnh tương phản với lãnh địa”? Em cho biết ý kiến nào dưới đây đúng và đủ nhất:

A. Trong lãnh địa, kinh tế mang tính chất “tự cung tự cấp”; còn trong thành thị đã có sự buôn bán, trao đổi sản phẩm.

B. Lãnh địa phong kiến là của lãnh chúa phong kiến.

C. Trong lãnh địa, lãnh chúa chỉ sống và ăn chơi trên sức lao động của nông nô; còn trong thành thị trung đại, thợ thủ công và thương nhân phải lao động sản xuất.

D. Thành thị là nơi buôn bán.

Câu 5: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào

A. Tăng lữ quý tộc và nông dân.

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

C. Chủ nô và nô lệ.

D. Địa chủ và nông dân.

Câu 6: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

A. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán.

B. Sự ngăn cản giao lưu của các lãnh địa.

C. Sản xuất bị đình đốn.

D. Các lãnh chúa cho thành lập các thành thị.

Câu 7: Người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lên ngôi Hoàng đế

A. Ngô Quyền

B. Lê Hoàn

C. Đinh Bộ Lĩnh

D. Ngô Xương Văn

Câu 8: Đơn vị hành chính thời Tiền Lê được chia làm:

A. 8 lộ.

B.10 lộ;

C. 12 lộ;

D. 24 lộ.

Câu 9: Năm 1075, Lý Thường kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào của đất Tống?

A. thành Ung Châu, Châu Khâm

B. thành Châu Khâm, Châu Liêm

C. thành Ung Châu

D. thành Ung Châu, Châu Khâm, Châu Liêm

Câu 10: Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long vào năm nào? Để thờ ai?

A. Năm 1075 thờ Chu Văn An.

B. Năm 1010 thờ Lý Công Uẩn.

C. Năm 1070 thờ Khổng Tử.

D. Năm 1072 thờ Mạnh Tử.

Câu 11 : Nhà Lý được thành lập vào thời gian nào?

A.1008

C. 1009

B. 1010

D. 1005

Câu 12: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

Năm 1353, một tộc trưởng người Lào tên là Phà Ngừm đã tập hợp và thống nhất các bộ lạc, lập nước riêng gọi là……………………….( nghĩa là……………………….)

A. Lan-xang/ Triệu voi.

B. Xiêm/ Sukhothai

C. Ăng-co/Cam-pu-chia.

D. Ba-gan/ Myanmar.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành thành thị trung đại? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế lãnh địa?

Câu 2: (3 điểm): Nhà Tống có âm mưu xâm lược nước ta như thế nào?.Em có nhận xét gì về cách kết thúc cuộc kháng chiến của Lý Thường Kiệt ?.

Câu 3: (2 điểm) Trình bày tình hình giáo dục và văn hóa thời Lý?

Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Sử – Đề 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Hãy khoanh vào ý trả lời đúng nhất (mối ý đúng 0.5 điểm)

Câu 1. Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Đại La từ năm nào?

A.1008

B. 1009

C. 1010

D.1011

Câu 2. Người có vai trò to lớn trong quá trình đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua la?

A. Lê Long Việt

B. Vạn Hạnh

C. Lý Khánh Văn

D. Lê Long Đĩnh

Câu 3. Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước thành?

A. Đại Việt

B. Đại Cồ Việt

C. Đại Ngu

D. Đại Nam

Câu 4. Bộ luật thành văn đầu tiên ở nước ta xuất hiện ở thời đại nào?

A. Nhà Tiền Lê

B. Nhà Trần

C. Nhà Lý

D. Nhà Hồ

Câu 5. Đâu là một trong những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?

A. Thực hiện “ vườn không nhà trống” tại Thăng Long

B. Chủ động đánh địch và kết thúc chiến tranh bằng biện pháp giảng hòa

C. Đánh vào đoàn thuyền lương của địch

D. Chia quân thành 2 đường thủy bộ.

Câu 6. Nguyên nhân thắng lợi nào là quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc ta?

A. Tinh thần yêu nước, sự đoàn kết toàn dân

B. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của quân và dân ta

C. Có chiến lược chiến thuật độc đáo, sáng tạo

D. Có sự lãnh đạo tài tình của các tướng chỉ huy.

Câu 7: Người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lên ngôi Hoàng đế

A. Ngô Quyền

B. Lê Hoàn

C. Đinh Bộ Lĩnh

D. Ngô Xương Văn

Câu 8: Đơn vị hành chính thời Tiền Lê được chia làm:

A. 8 lộ.

B. 10 lộ;

C. 12 lộ;

D. 24 lộ.

Câu 9: Năm 1075, Lý Thường kiệt chỉ huy đánh chiếm căn cứ nào của đất Tống?

A. thành Ung Châu, Châu Khâm

B. thành Châu Khâm, Châu Liêm

C. thành Ung Châu

D. thành Ung Châu, Châu Khâm, Châu Liêm

Câu 10: Văn Miếu được xây dựng ở Thăng Long vào năm nào? Để thờ ai?

A. Năm 1075 thờ Chu Văn An.

B. Năm 1010 thờ Lý Công Uẩn.

C. Năm 1070 thờ Khổng Tử

D. Năm 1072 thờ Mạnh Tử.

Câu 11 (1 điểm): Hãy nối cột A với cột B sao cho đúng:

Cột A Nối Cột B
1. Năm 1075-1077 1- a. Lê hoàn chống quân xâm lược Tống
2. Năm 939 2- b. Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên
3. Năm 981 3- c. Ngô Quyền lên ngôi vua
4. Năm 1075 4- d. Nhà Lý chống quân xâm lược Tống

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 4 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Nhà Lý được thành lập như thế nào?Năm 1010, Lý Công Uẩn ra “ Chiếu dời đô”, quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành Thăng Long. Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô?

Câu 3: (1 điểm): Kể tên 3 công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý

Đề kiểm tra 45 phút lớp 7 môn Sử – Đề 3

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm).Hãy khoanh vào ý trả lời đúng nhất:

a.Bộ luật đầu tiên dưới thời Lý có tên là?

A. Luật Gia Long

B. Luật Hình thư

C. Luật Hồng Đức

D. Quốc triều hình luật

b. Dưới thời Trần cơ quan chuyên xét xử có tên là?

A. Tôn nhân phủ

B. Quốc sử viện

C. Thái y viện

D. Thẩm hình viện

c. Hà đê sứ là chức quan chuyên phụ trách?

A. Khai khẩn đồng hoang

B. Lo sự vụ họ hàng nhà vua

C. Coi đê điều

D. Xét xử các vụ án

d. Người thầy giáo đã có nhiều đóng góp với lịch sử nhà Trần là:

A. Lê Văn Hưu

B. Đoàn Nhữ Hài

C. Chu Văn An

D. Lê Quát

e. Nhà Lý được thành lập trong hoàn cảnh nào?

A. Vua Lê không có con trai

B. Thế lực họ Lý mạnh

C. Nhà Tiền Lê suy yếu

D. Tất cả đều sai

g. Tại sao Lý Công Uẩn lại dời đô từ Hoa Lư ra Đại La(Thăng Long)?

A. Vì Đại La là quê hương của nhà Lý

B. Vì Đại La là trung tâm đất nước

C. Đại La dân cư đông đúc, đất đai màu mỡ

D. Cả B,C đều đúng

Câu 2 (1 điểm). Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào bài làm cho các nhận định sau:

1. Chùa Một Cột còn có tên gọi là chùa Diên Hựu, xây dựng dựa trên giấc mơ của vua Trần

2. Luật pháp thời Trần cho phép giết mổ trâu bò để ăn thịt.

3. Dưới thời Trần, Nho giáo được đề cao

4. Nét độc đáo trong tôn giáo thời Lý – Trần là hiện tượng Tam giáo đồng nguyên.

Câu 3  (1 điểm): Hãy nối cột A với cột B sao cho đúng

Cột A Nối Cột B
1. Năm 1070 1- a. Nhà Trần đặt lệ Tam khôi
2. Năm 1075 2- b. Nhà Lý xây dựng Quốc Tử Giám
3. Năm 1076 3- c. Xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử
4. Năm 1247 4- d. Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên

Câu 4 (1,5 điểm): Hãy điền vào dấu chấm:

Theo Lý Thường Kiệt “ Ngồi yên …….(1)….. không bằng đem quân …..2)…… để chặn …..(3)…… của giặc”. Đây được coi là cuộc tấn công để ….(4)…. chứ không phải …(5)……Sau khi hoàn thành mục đích, quân ta rút về nước, khẩn trương …..(6)….. đối phó với quân xâm lược Tống.

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1 (3 điểm): So sánh những điểm giống và khác nhau giữa quân đội thời Lý với quân đội thời Trần? Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về 3 lần quân dân nhà Trần chiến thắng chống quân xâm lược Mông Nguyên.

Câu 3: (2 điểm): Kể tên 3 công trình kiến trúc tiêu biểu thời Lý – Trần. Lựa chọn 1 công trình em thích, đóng vai là hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về công trình đó.

……………………………………………………………………

………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết