Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2020 | Daohongdonvenus.com

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh lớp 7 tham khảo Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2020 – 2021 được Download.vn đăng tải trong bài viết dưới đây.

Tài liệu bao gồm 6 đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 7. Thông qua việc luyện tập với đề thi này sẽ giúp các em học sinh hệ thống kiến thức đã học. Ngoài ra các em tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 7. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các em trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

Ma trận đề thi giữa kì 1 Toán 7

PHÒNG GD&ĐT…………

TRƯỜNG PTCS…………….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TOÁN 7

Cấp độ

Tên Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

1. Số hữu tỉ.

– Nhận biết số hữu tỉ

– Nhận biết công thức nhân 2 lũy thừa cùng cơ số

Thực hiện được phép tính, tìm x trong Q

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2(c1,2)

1,0

10%

1(c7)

1,5

15%

3

2,5

25%

2. Tỉ lệ thức .Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Nhận biết tính chất của tỉ lệ thức

Vận dụng vào giải bài toán thực tế

Vận dụng linh hoạt, tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau để làm các bài tập khó

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1(c3)

0,5

5%

1(c9)

1,5

15%

1(c11)

1,0

10%

3

3,0

30%

3. Đường thẳng vuông góc, song song.

– Hiểu quan hệ giữa tính vuông góc với song song

– Hiểu đ/n 2 đường thẳng vuông góc

– Hiểu tiên đề Ơclit

– Tính đúng số đo của góc dựa vào các tính chất của 2 đường thẳng song song

– Vẽ hình, ghi đúng GT, KL của một định lí

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3(c4,5,6)

1,5

15%

2(c8,10)

3,0

30%

5

4,5

45%

TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %

3

1,5

15%

3

1,5

15%

4

6,0

60%

1

1,0

10%

11

10

100%

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 7

I- Trắc nghiệm (3,0 điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào bài làm:

Câu 1: Số  frac{0}{-2020}

A. Không là số hữu tỉ.

B. Là số hữu tỉ âm.

C. Không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

D. Vừa là số hữu tỉ dương vừa là số hữu tỉ âm.

Câu 2 : xm. xn bằng

A. x^{mathrm{m}-mathrm{n}}

B. x^{mathrm{mn}}

C.x^{mathrm{m}: mathrm{n}}

D. x^{mathrm{m}+mathrm{n}}

Câu 3: Nếu frac{a}{b}=frac{c}{d} thì

A. a.c = b.d

B. a.d = b.c

C. a.b = c.d

D. a.c = b.c

Câu 4: Nếu a perp bb perp c thì
A. a perp c.

B. a / / b

C. a // c.

D. c / / mathrm{b}

Câu 5: Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có

A. vô số đường thẳng song song với a

B. một và chỉ một đường thẳng song song với a.

C. ít nhất một đường thẳng song song với a.

D. hai đường thẳng song song với a

Câu 6: Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc bằng 900, thì

A. xx’ là đường trung trưe của yy’.

B. xx’ // уу’.

C. yy’ là đường trung trực của xx’.

D. xx’ vuông góc yy”.

II- Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7:(1,5 điểm)

1) Thực hiện phép tính:

a) -frac{3}{4} cdot frac{12}{-5}

b)3^{3} cdot 2-3 cdot 4^{2}

2. Tìm x biết quad x-frac{5}{6}=frac{4}{5}

Câu 8 :(2,0 điểm ) Cho hình vẽ dưới, biết a / / b. Tính số đo widehat{A O B}

Câu 9:(1,5 điểm) Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 5, 4, 3 và tổng số học sinh của ba lớp là 72. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Câu 10: (1,0 điểm): Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận bằng kí hiệu của định lí sau:

“Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”

Câu 11: 1 điểm. Cho frac{x}{3}=frac{y}{5}. Tính giá tri của biểu thức A=frac{5 x^{2}+3 y^{2}}{10 x^{2}-3 y^{2}}

……………

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết