Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 năm 2020 | Daohongdonvenus.com

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2020 – 2021 là tài liệu vô cùng hữu ích, tóm tắt toàn bộ kiến thức và các bài toán trọng tâm Toán 8.

Thông qua Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 2 giúp các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức thật tốt, để đạt kết quả cao trong bài thi học kì 2 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mời các em cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Lý thuyết ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 8

I. ĐẠI SỐ

1) Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a 0.

Ví dụ : 2x – 1 = 0 (a = 2; b = – 1)

– Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 luôn có 1 nghiệm duy nhất là x =

– Hai quy tắc biến đổi phương trình : SGK trang 8

2) Các bước chủ yếu để giải phương trình đưa về dạng ax + b = 0

 • Bước 1: Quy đồng mẫu rồi khử mẫu hai vế
 • Bước 2: Bỏ ngoặc bằng cách nhân đa thức; hoặc dùng quy tắc dấu ngoặc.
 • Bước 3: Chuyển vế: Chuyển các hạng tử chứa ẩn qua vế trái; các hạng tử tự do qua vế phải. (Chú ý: Khi chuyển vế hạng tử thì phải đổi dấu số hạng đó)
 • Bước 4: Thu gọn bằng cách cộng trừ các hạng tử đồng dạng
 • Bước 5: Chia hai vế cho hệ số của ẩn

3) Phương trình tích và cách giải:

mathrm{A}(mathrm{x}) cdot mathrm{B}(mathrm{x})=0 Leftrightarrowleft[begin{array}{l}A(x)=0 \ B(x)=0end{array}right.

4) Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.

 • Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình
 • Bước 2: Quy đồng mẫu rồi khử mẫu hai vế .
 • Bươc 3: Giải phương trình vừa nhận được
 • Bước 4: Đối chiếu ĐKXĐ để trả lời.

5) Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Cần nhớ: 

Khi a ≥ 0 thì |a| = a

Khi a<0 thì |a| = – a

 • Bước 1: Áp dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối
 • Bước 2: Rút gọn hai vế của phương trình, giải phương trình
 • Bước 3: Chọn nghiệm thích hợp trong từng trường hợp đang xét
 • Bước 4: Kết luận nghiệm

6) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

– Bước 1: Chọn ẩn số:

 • Đọc thật kĩ bài toán để tìm được các đại lượng, các đối tượng tham gia trong bài toán
 • Tìm các giá trị của các đại lượng đã biết và chưa biết
 • Tìm mối quan hệ giữa các giá trị chưa biết của các đại lượng
 • Chọn một giá trị chưa biết làm ẩn (thường là giá trị bài toán yêu cầu tìm) làm ẩn số ; điều kiện cho ẩn

– Bước 2: Lập phương trình

Thông qua các mối quan hệ nêu trên để biểu diễn các đại lượng chưa biết khác qua ẩn

– Bước 3: Giải phương trình

Giải phương trình , chọn nghiệm và kết luận

7) Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và bất phương trình dạng:

ax + b < 0 (hoặc ax + b > 0, ax + b 0, ax + b 0).

Chú ý sử dụng hai quy tắc biến đổi:

 • Khi chuyển vế hạng tử thì phải đổi dấu số hạng đó.
 • Khi chia cả hai về của bất phương trình cho số âm phải đổi chiều bất phương trình.

………….

Bài tập ôn thi kì 2 môn Toán lớp 8

Bài 1: Giải các phương trình

a. 3x-2 = 2x – 3

b. 2x+3 = 5x + 9

c. 5-2x = 7

d. 10x + 3 -5x = 4x +12

e. 11x + 42 -2x = 100 -9x -22

f. 2x –(3 -5x) = 4(x+3)

g. x(x+2) = x(x+3)

h. 2(x-3)+5x(x-1) =5x2

Bài 2: giải các phương trình sau:

a. frac{3 x+2}{2}-frac{3 x+1}{6}=frac{5}{3}+2 x quad

b/ frac{4 x+3}{5}-frac{6 x-2}{7}=frac{5 x+4}{3}+3

c/ quad frac{x+4}{5}-x+4=frac{x}{3}-frac{x-2}{2}

d/ frac{5 x+2}{6}-frac{8 x-1}{3}=frac{4 x+2}{5}-5

Bài 3: Giải các phương trình

a/ (2x+1)(x-1) = 0

b/ (x + 2/3)(x- 1/2) = 0

c/ (3x-1)(2x-3)(x+5) = 0

d/ 3x-15 = 2x(x-5)

e/ x2 – x = 0

f/ x2 – 2x = 0

g/ x2 – 3x = 0

h/ (x+1)(x+2) =(2-x)(x+2)

Bài 4: Giải các phương trình sau:

a) frac{7 x-3}{x-1}=frac{2}{3}

b) frac{2(3-7 x)}{1+x}=frac{1}{2}

c) frac{1}{x-2}+3=frac{3-x}{x-2}

d) frac{8-x}{x-7}-8=frac{1}{x-7}

e) frac{x+5}{x-5}-frac{x-5}{x+5}=frac{20}{x^{2}-25}

f) frac{1}{x-1}+frac{2}{x+1}=frac{x}{x^{2}-1}

g) frac{x}{2(x-3)}+frac{x}{2(x+1)}=frac{2 x}{(x+1)(x-3)}

h) 5+frac{76}{x^{2}-16}=frac{2 x-1}{x+4}-frac{3 x-1}{4-x}

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết