Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2020 | Daohongdonvenus.com

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề thi, có đáp án kèm theo.

Qua đó giúp các em học sinh lớp 9 có thêm những kiến thức bổ ích trong quá trình học tập. Cũng như giúp các thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo ra đề thi. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 5 đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán mời các bạn cùng theo dõi.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2021 – Đề 1

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 9

PHÒNG GD&ĐT …….

TRƯỜNG THCS………….

ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II

Năm học: 2020-2021

Môn : TOÁN 9 – Thời gian :45’

(Không kể thời gian phát đề)

I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm)

Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước các câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Cho phương trình 2x – y = 5. Phương trình nào sau đây kết hợp với phương trình đã cho để được một hệ phương trình có vô số nghiệm?

A. x – y = 5 B. – 6x + 3y = 15 C. 6x + 15 = 3y D. 6x – 15 = 3y.

Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến khi x < 0?

A. y = -2x B. y = -x + 10 C. y = (sqrt{3}– 2)x2 D. y = x2

Câu 3: Cho hàm số y = f(x) = 2ax2 (Với a là tham số). Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) đạt giá tri lớn nhất bằng 0 khi a < 0.

B. Hàm số f(x) nghịch biến với mọi x < 0 khi a > 0

C. Nếu f(-1) = 1 thì a= frac{1}{2}

D. Hàm số f(x) đồng biến khi a >0

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị các hàm số y = 2x2 và y = 3x – 1 cắt nhau tại hai điểm có hoành độ là:

A. 1 và frac{1}{2}

B. -1 và frac{1}{2}

C. 1 và -frac{1}{2}

D. -1 và -frac{1}{2}

Câu 5: Phương trình x2 -2x – m = 0 có nghiệm khi:

A. m1 B. m -1 C. m1 D. m – 1

Câu 6: Cho ABC đều nội tiếp đường tròn (O). Số đo cung AB nhỏ là:

A. 300 B. 600 C. 900 D. 1200

Câu 7: Một hình vuông có cạnh 6cm thì đường tròn ngoại tiếp hình vuông có bán kính bằng:

Câu 8: Mệnh đề nào sau đây là sai:

A. Hình thang cân nội tiếp được một đường tròn.

B. Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau.

C. Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.

D. Hai góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.

II. PHẦN TỰ LUẬN( 8 điểm):

Bài 1:(2điểm)

Cho phương trình x2 – mx + m – 1 = 0 (1)

a) Giải phương trình (1) với m =-2

b) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có nghiệm x1, x2với mọi giá trị của m.

c) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có 1 nghiệm bằng 3 . Tìm nghiệm còn lại

Bài 2: (2 điểm)

a, Vẽ đồ thị hàm số (P) y = frac{1}{2}x^2

b, Tìm giá trị của m sao cho điểm C(-2; m) thuộc đồ thị (P)

c, Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng y = x – 0,5 và parabol (P)

Bài 3: (3 điểm)

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường tròn. Gọi C là điểm trên nửa đường tròn sao cho cung CB bằng cung CA, D là một điểm tuỳ ý trên cung CB ( D khác C và B ). Các tia AC, AD cắt tia Bx theo thứ tự là E và F .

a, Chứng minh tam giác ABE vuông cân.

b, Chứng minh

c, Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp

…………..

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán 9

Phần I : Trắc nghiệm (2điểm) Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D C A, C A B D C B, D

………….

Đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2021 – Đề 2

Đề kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 9

Bài 1: ( 2,5 điểm)

Cho biểu thức mathrm{A}=frac{x+2 sqrt{x}-10}{x-sqrt{x}-6}-frac{1}{sqrt{x}+2}-frac{sqrt{x}-2}{sqrt{x}-3} quad với mathrm{x} geq 0mathrm{x} neq 9

a) Rút gọn A ;

b) Tính giá trị của A khi x=9-4 sqrt{5};

c) Tîm giá trị của x để A=frac{1}{3}.

Bài 2 (2 Điểm)

Cho hệ phương trình: left{begin{array}{l}2 x+y=3 m-2 \ x-y=5end{array}right. (m là tham số)

a) Giải hệ phương trình khi m=-4;

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thỏa mãn: mathrm{x}+mathrm{y}=13.

Bài 3: 

Cho phương trình: x^{2}-2(m-1) x-m-3=0

1) Giải phương trình (1) với m = -3

2) Chứng tỏ rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m

3) Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm thoả mãn hệ thức x_1^{2_{ }}+ x_2^2 = 8

Bài 4 (3 Điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. C là một điểm nằm giữa O và A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn trên tại I. K là một điểm bất kỳ nằm trên đoạn thẳng CI (K khác C và I), tia AK cắt nửa đường tròn (O) tại M, tia BM cắt tia CI tại D. Chứng minh:

1) Các tứ giác: ACMD; BCKM nội tiếp đường tròn.

2) CK.CD = CA.CB

3) Gọi N là giao điểm của AD và đường tròn (O) chứng minh B, K, N thẳng hàng

4) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD nằm trên một đường thẳng cố định khi K di động trên đoạn thẳng CI.

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán

Bài 1: Với mathrm{x} geq 0mathrm{x} neq 9

begin{aligned}

text { Ta có } A &=frac{x+2 sqrt{x}-10}{x-sqrt{x}-6}-frac{1}{sqrt{x}+2}-frac{sqrt{x}-2}{sqrt{x}-3} \
&=frac{x+2 sqrt{x}-10}{(sqrt{x}+2)(sqrt{x}-3)}-frac{1}{sqrt{x}+2}-frac{sqrt{x}-2}{sqrt{x}-3} \
&=frac{x+2 sqrt{x}-10-1 cdot(sqrt{x}-3)-(sqrt{x}-2)(sqrt{x}+2)}{(sqrt{x}+2)(sqrt{x}-3)} \
&=frac{x+2 sqrt{x}-10-sqrt{x}+3-x+4}{(sqrt{x}+2)(sqrt{x}-3)} \
&=frac{sqrt{x}-3}{(sqrt{x}+2)(sqrt{x}-3)} \
&=frac{1}{sqrt{x}+2}
end{aligned}

……………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết