Đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2020 | Daohongdonvenus.com

Mời quý thầy cô cùng tham khảo Bộ đề thi giữa học kì I môn Toán lớp 10 năm 2020 – 2021 được Download.vn đăng tải trong bài viết dưới đây.

Bộ đề thi giữa học kì I môn Toán lớp 10 là tài liệu hữu ích bao gồm 4 đề kiểm tra giữa kì 1 nhằm đánh giá chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10. Đồng thời giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán – Đề 1

Câu 1:

a. Cho các tập hợp A=left[ -5,1 right),B=left( 0,+infty right). Tìm các tập hợp Acap B,Acup B,Abackslash B

b. Cho tập hợp A=left{ xin mathbb{Z}|frac{2x+3}{x+1}in mathbb{Z} right}. Tìm các phần tử của A.

Câu 2: Tìm tập xác định của các hàm số dưới đây

a. y=frac{1}{{{x}^{2}}-1}+sqrt{{{x}^{2}}-8x}

b. Cho hàm số: fleft( x right)=left{ begin{matrix}

x-1text{ x}ge text{0} \

{{x}^{3}}+2xtext{ x 0} \

end{matrix} right.. Tìm tham số m để biểu thức fleft( {{left( m+1 right)}^{2}} right)+fleft( -3 right)=3

Câu 3:

a. Xét tính chẵn lẻ của hàm số: y={{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+2

b. Cho hàm số: y={{x}^{3}}+left( 9-{{m}^{2}} right){{x}^{2}}-3+m. Tìm các giá trị của m để hàm số là hàm số lẻ

Câu 4: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. lấy điểm M, N sao cho 2.overrightarrow{MA}+3overrightarrow{MC}=overrightarrow{0};2.overrightarrow{NA}+5overrightarrow{NB}+3overrightarrow{NC}=overrightarrow{0}

a. Cho P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC. Chứng minh rằng: P, Q, N thẳng hàng

b. Chứng minh rằng: N là trung điểm của BM

Câu 5: Chứng minh rằng tam giác ABC và tam giác A’B’C’ có trọng tâm trùng nhau khi và chỉ khi: overrightarrow{AA'}+overrightarrow{BB'}+overrightarrow{CC'}=overrightarrow{0}

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán – Đề 2

Bài 1: ( 2 điểm )

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) y=sqrt{x+1}

b) y=frac{x+1}{x-x^{2}}

c) y=frac{sqrt{2 x+1}}{x-2}

Bài 2: (3 điểm)

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (P) của hàm số y=x^{2}-4 x+3

b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: y=-x+1 với parabol (P).

Bài 3: ( 2,0 điểm )

Giải các phương trình sau:

a) |x-1|-2=0

b) x-sqrt{2 x+7}=-2

Bài 4: ( 3,0 điểm )

1. Cho 4 điểm A, B, C, D. Chứng minh: overline{A D}+overrightarrow{C B}=overrightarrow{A B}+overrightarrow{C D}

2. Cho là tam giác đều cạnh a. Gọi I là trung điểm BC, G là trọng tâm tam giác ABC.

a) Tính độ dài của các véctơ: vec{u}=overrightarrow{C B}+overrightarrow{A C} ; vec{v}=overrightarrow{C B}+overrightarrow{C A}

b) Phân tích overrightarrow{A I} ; overrightarrow{C G} theo các véctơ overrightarrow{A B}overrightarrow{A C}

…………….

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết