Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2020 (5 đề) | Daohongdonvenus.com

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán năm 2020.

Với 5 đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán sẽ giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ra các bạn học sinh lớp 10 tham khảo thêm đề thi học kì 1 của một số môn Vật lý, Sinh học, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn đọc cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2020

SỞ GD&ĐT ………..

ĐỀ ÔN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

MÔN: TOÁN – LỚP 10

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.

I/ Phần trắc nghiệm khách quan (thí sinh làm trên giấy bài làm)

Câu 1. Các câu nói sau, câu nào không phải là một mệnh đề:

A. Chị ơi, mấy giờ rồi?

B. Bến Tre có nhiều dừa.

C. Anh ấy rất giỏi Toán.

D. Đất Bến Tre nằm trên ba dãy Cù lao.

Câu 2. Kết quả phép toán (-5 ; 5] cap[0 ; 5) là:

A. [0 ; 5]

B. [0 ; 5)

C. (-5 ; 5]

D. (-5 ; 5)

Câu 3. Kết quả phép toán [-3 ; 7) cup(3 ; 7] là:

A. (3 ; 7]

B. [-3 ; 7)

C. [-3 ; 7]

D. (-3 ; 7)

Câu 4. Kết quả phép toán N/N* là

A. N

B. ∅

C. N*

D. {0}

Câu 5. Hàm số y=3 x^{2}-2 x-1

A. Đồng biến trên khoảng left(-infty ; frac{2}{3}right)

B. Đồng biến trên khoảng left(frac{2}{3} ;+inftyright)

C. Nghịch biến trên khoảng left(frac{1}{3} ;+inftyright)

D. Đồng biến trên khoảng left(frac{1}{3} ;+inftyright)

Câu 6. Cho hàm số y = -x + 1, các điểm sau đây điểm nào thuộc đồ thị hàm số:

A. N(-1 ; 2)

B. H(0 ; -1)

C. M(1 ; -1)

D. K(1 ; 1)

Câu 7. Tập xác định của hàm số y=sqrt{2 x-6}-frac{x-2}{sqrt{1-x}} là:

A. (-infty ; 1) cup(3 ;+infty)

B. (-infty ; 1) cup[3 ;+infty)

C.quad(1 ; 3]

D. ∅

Câu 8. Parabol mathrm{y}=3 mathrm{x}^{2}-2 mathrm{x}+1 có đỉnh là:

A. I left(-frac{1}{3} ; frac{2}{3}right)

B. I left(frac{1}{3} ;-frac{2}{3}right)

C.I left(frac{1}{3} ; frac{2}{3}right)

D. mathrm{I}left(-frac{1}{3} ;-frac{2}{3}right)

Câu 9. Phương trình x+sqrt{x-3}=sqrt{3-x}+3 có tập nghiệm là:

A. S = ∅

B. S = {-3}

C. S = {3}

D. S = {-3 , 3}

Câu 10. Nghiệm của hê phương trình là

left{begin{array}{l}

x-y+z=7 \

x+y-z=1 \

y+z-x=3

end{array}right.

A. (4; 2; -5)

B. (5; 4; 2)

C. (2, 4; 5)

D. (4 ; 2; 5 )

Câu 11. Điều kiện của phương trình frac{1}{x^{2}-1}=sqrt{x+3}

A. [-3 ;+infty) backslash{-1,1}

begin{array}{ll}text { B. } & x neq-1 text { và } x neq 1end{array}

C. [-3 ;+infty) backslash{1}

D. (-3 ;+infty) backslash{-1,1}

Câu 12. Với giá trị nào của m thì phương trình mathrm{x}^{2}+3 mathrm{x}+mathrm{m}=0 vô nghiệm?

A. m<-frac{9}{4}

B. m>-frac{9}{4}

mathrm{C} cdot mathrm{m}>frac{9}{4}

mathrm{D} cdot mathrm{m}<frac{9}{4}

Câu 13. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A.overrightarrow{A C}+overrightarrow{B C}=overrightarrow{A B}

B. overrightarrow{A C}+overrightarrow{B D}=2 overrightarrow{B C}

C. overrightarrow{A C}-overrightarrow{B D}=2 overrightarrow{C D}

D. overrightarrow{A C}-overrightarrow{A D}=overrightarrow{C D}

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(3 ; 5), B(1 ; 2), C(5 ; 2). Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là:

A. (-3 ; 4)

B. (3 ; 3)

C. (4 ; 0)

D. (sqrt{2} ; 3)

Câu 15. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(1; 2), B(-3; 3), C(2m + 1; m – 3). Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi

A.  m = frac{10}{3}

B.  m = frac{3}{10}

C.  m = frac{-10}{3}

D.  m = frac{-3}{10}

Câu 16. Cho tam giác đều mathrm{ABC} có cạnh bằng a, khi đó |overrightarrow{A B}-overrightarrow{A C}| là:

A. a sqrt{3}

B. a sqrt{2}

mathrm{C} . mathrm{a}

D. a frac{sqrt{3}}{2} quad

Câu 17: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a và có chiều cao AH. Khi đó overrightarrow{A B} cdot overrightarrow{A C} là:

A. a

B. frac{a}{2}

C.a^{2}

D. frac{a^{2}}{2}

Câu 18. Cho tam giác ABC vuông tại A và có góc mathrm{C}=40^{circ}.Khi đó

A. (overrightarrow{B A}, overrightarrow{B C})=50^{circ}

B.(overrightarrow{B A}, overrightarrow{B C})=40^{circ}

C.(overrightarrow{B A}, overrightarrow{B C})=30^{circ}

D. (overrightarrow{B A}, overrightarrow{B C})=60^{circ}

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2 ; 4), B(1 ; ), C(6 ; 2). Tìm x để overrightarrow{A B} perp overrightarrow{A C}

A. x = 4

B. x = 2

C. x = -2

D. x = -4

Câu 20. Trong mặt phẳng toa đô Oxy chomathrm{A}(2 ; 3), mathrm{B}(-1 ;-1), mathrm{C}(6 ; 0), khi đó chu vi tam giác ABC là:

A. 25+5 sqrt{2}

B. frac{25}{2}

C. frac{25}{2} sqrt{2}

D. 10+5 sqrt{2}

II/ Phần tự luận

Câu 1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số mathrm{y}=-3 x^{2}+2 x-1

Câu 2. Xác đinh parabol y=-x^{2}+b x+c, biết rằng parabol đó đi qua mathrm{A}(1 ;-1) và nhân đường thẳng làm truc đối xứng.

Câu 3 x=2. Giải các phương trình sau :

a)2-x=sqrt{x^{2}+x-1}

b) frac{3 x-7}{x+5}=frac{x-3}{x+2} mid

Câu 4. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Phân tích overline{A M} theo overrightarrow{B A}overrightarrow{mathrm{CA}}.

Câu 5. Chứmg tỏ rằng tam giác ABC với A(4 ; 6), B(1 ; 4),mathrm{C}left(7 ; frac{3}{2}right)là một tam giác vuông, từ đó tính diện tích tam giác.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán

A) Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A B C D D A B C C D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án A C B B A C D A B D

……………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết