Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử năm 2020 (6 đề) | Daohongdonvenus.com

Mời quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh lớp 8 tham khảo tài Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – 2021 được Download.vn đăng tải sau đây.

Tài liệu bao gồm 6 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Với đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất của môn Lịch sử. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo ra đề thi dành cho các thầy cô giáo. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử

PHÒNG GD & ĐT ……

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2020- 2021

MÔN: LỊCH SỬ 8

Thời gian: ,…..phút

Chủ đề Các cấp độ tư duy Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TN TL TN TL Cấp độ thấp Cấp độ cao

1. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XIX

Biết được đẳng cấp thứ ba gồm những giai cấp tầng lớp nào

Hiểu được xã hội nước Pháp gồn mấy đẳng cấp

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.25đ

2.5%

1

0.25đ

2.5%

2

0.5đ

5%

2 Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX

những tiến bộ kỉ thuật trong các lĩnh vực cộng nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, quân sự

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

2.5đ

25%

1

2.5đ

25%

3. Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Biết được thực dân Anh thi hành chính sách cai trị gì ở Ấn Độ

Hiểu được Khởi nghĩa Xi- pay tồn tại trong thời gian nào

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0.25đ

2.5%

1

0.25đ

2.5%

2

0.5đ

5%

4. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Biết được Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng minh hội vào thời gian nào

Hiểu và thống kê thời gian sự kiện diễn ra ở Trung Quốc

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0.25đ

2.5%

5

1,25đ

12.5%

6

1.5đ

15%

5. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp

Nguyên nhân Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0.25

2.5%

1

0.25

2.5%

2

0.5đ

5%

6. Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 -1921)

Diễn biến cuộc cách mạng tháng mười Nga năm 1917

– Ý nghĩa cách mạng

Giải thích được vì sao ở nước Nga có hai cuộc cách mạng nổ ra trong năm 1917

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

3 đ

30%

1

1.5đ

15%

2

50%

Tổng Số câu

Tổng Số điểm

Tỉ lệ%

5

1.25đ

12.5%

1

30%

7

1.75đ

17.5%

1

2.5đ

25%

1

1.5đ

15%

15

10đ

100%

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8

PHÒNG GD & ĐT ……

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2020- 2021

MÔN: LỊCH SỬ 8

Thời gian: ,…..phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất

Câu 1: Xã hội nước Pháp trước cách mạng gồm những đẳng cấp nào?

a. Tăng lữ;

c. Địa chủ phong kiến

b. Quý tộc;

d. Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba

Câu 2: Trong đẳng cấp thứ ba gồm có những giai cấp tầng lớp nào?

a. Công nhân, nông dân;

c. Tư sản, công nhân

b. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị;

d. Tăng lữ, quý tộc

Câu 3: Thực dân Anh thi hành chính sách cai trị gì ở Ấn Độ?

a. Khai hóa dân tộc;

c. Giúp đỡ cho Ấn Độ phát triển kinh tế

b. Chính sách chia để trị;

d. Chính sách nhân đạo

Câu 4: Khởi nghĩa Xipay tồn tại trong thời gian nào?

a. Năm 1857 – 1859;

c. Năm 1859 – 1860

b. Năm 1858 – 1859;

d. Năm 1860 – 1861

Câu 5: Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng minh hội vào thời gian nào?

a. Tháng 8/1904;

c. Tháng 8/1905

b. Tháng 9/1904;

d. Tháng 9/1905

Câu 6: Ngày 10/10/1911 diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?

a. Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương;

c. Khởi nghĩa ở Nam Kinh

b. Khởi nghĩa ở Bắc Kinh;

d. Khởi nghĩa ở Sơn Tây

Câu 7: Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây?

a. Kinh tế phát triển;

c. Giàu tài nguyên, chế độ phong kiến suy yếu

b. Đông dân;

d. Chế độ phong kiến suy yếu

Câu 8: Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp?

a. Việt Nam, Philippin, Lào;

c. Việt Nam, Mã Lai, Miến Điện

b. Lào, Campuchia, Mã lai;

d. Việt Nam, Lào, Campuchia

Câu 9: Nối thời gian ở cột (A) với sự kiện ở cột (B) sao cho phù hợp

Thời gian (cột A) Sự kiện (cột B)
1. Năm 1911 a. Chiến tranh thuốc phiện
2. Năm 1840 – 1842 b. Cuộc vận động Duy tân của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu
3. Năm 1851 – 1864 c. Cách mạng Tân Hợi
4. Năm 1898 d. Phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc

Trả lời: Câu 1:…………; Câu 2:………; Câu 3:…………; Câu 4: …………..

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: Nêu những tiến bộ kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, quân sự? ( 2,5 điểm)

Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc cách mạng tháng mười Nga năm 1917? (3 điểm)

Câu 3: Vì sao ở nước Nga có hai cuộc cách mạng nổ ra trong năm 1917? (1,5 điểm)

Đáp án đề kiểm tra kì 1 lớp 8 môn Lịch sử

I. Trắc nghiệm: ( Khoanh tròn 2đ; nối cột 1đ)

– Khoanh tròn câu: 1d; 2b; 3b; 4a; 5c; 6a; 7c; 8d

-Nối cột Câu 9: 1c; 2a; 3d; 4b

II .Tự luận:

Câu Câu trả lời Điểm

Câu 1

– Cách mạng tư sản thắng lợi ở các nước Âu Mĩ, nhu cầu cải tiến về kỹ thuật

– Công nghiệp: chế tạo máy móc máy hơi nước ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, thuật luyện kim,….tiến bộ vượt bậc.

-Giao thông vận tải, thông tin liên lạc: Đóng tàu thủy,chế tạo xe lửa, phát minh máy điện tín.

– Nông nghiệp: sử dụng phân hóa học, máy cày, máy kéo….

– Quân sự: nhiều vũ khí mới được sản xuất: Chiến hạm, ngư lôi, khí cầu,…

=>Thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước.

0.25

0.5

0.5

0.5

0.5

0.25

Câu 2

Cách mạng tháng mười Nga năm 1917

– Lênin và Đảng Bôn – sê – vích tiếp tục làm cách mạng.

– Chính phủ lâm thời tư sản tham gia chiến tranh đế quốc đàn áp nhân dân..

a. Diễn biến:

– Đêm 24/10 tại điện Xmô –nưi Lênin trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa chiếm Pê –tơ – rô – grát, tấn công cung điện mùa Đông.

– Đêm 25/10/1917 bao vây chiếm cung điện mùa Đông.

– Đầu 1918 cách mạng thắng lợi ở Mát – xcơ – va.

b. Kết quả:

Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản thành lập chính quyền Xô Viết

c.Ý nghĩa.

– Đối với nước Nga: Cách mạng làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận người dân Nga, xây dựng chế độ mới xã hội chủ nghĩa

– Đối với thế giới: làm thay đổi lớn lao trên thế giới và để lại nhiều bài học quý báo, tạo điều kiện cho phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.

0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

Câu 3

– Vì cách mạng tháng 2/1917 chỉ lật đổ chế độ Nga Hoàng nhưng nước Nga lại rơi vào tình trạng hai chính quyền cùng song song và tồn tại là chính quyền Xô Viết và chính phủ lâm thời tư sản.

– Tháng 10/ 1917 chính quyền Xô Viết tiếp tục làm cách mạng lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản thành lập chính quyền Xô Viết

0.75

0.75

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm 2020 – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử

PHÒNG GD & ĐT ……

TRƯỜNG THCS ………….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2020- 2021

MÔN: LỊCH SỬ 8

Thời gian: ,…..phút

Mức độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Biết: trước cách mạng lãnh thổ Nê-đéc-lan bao gồm những nước nào hiện nay; Ấn Độ trở thành thuộc địa của Anh

Hiểu đặc điểm của đế quốc Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX;

Giải thích được vì sao cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

1

0,25

1

2

3

0,75

7,5

1

2

20

Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến 1945)

Biết những nước nằm trong khối phát xít; thời gian diễn ra các phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong những năm 1918- 1939

Trình bày được diễn biến, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.

Nêu được kết cục của CTTG II

Hiểu mục đích thành lập Mặt trận Đồng minh chống phát xít

Suy nghĩ của bản thân về hậu quả của CTTG II đối với nhân loại.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1,0

1+1/2

4,5

1

0,25

1/2

1,5

3

1,25

12,5

2

6

60

Tổng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

1,5

15

1+ 1/2

4,5

45

2

0,5

5

1

2

20

1/2

1,5

15

6

2

20

3

8

80

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Lịch sử năm 2020

A/ Phần trắc nghiệm (2 điểm)

I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

1. Trước cách mạng, lãnh thổ Nê-đéc-lan bao gồm những nước nào hiện nay? (0,25đ)

A. Hà Lan và Pháp

B. Hà Lan và Bỉ

C. Hà Lan và Đức

D. Pháp và Bỉ

2. Đặc điểm của đế quốc Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là: (0,25đ)

A. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến

B. Xứ sở của các ‘‘ông vua công nghiệp’’

C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân

D. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi

3. Trong cuộc chạy đua xâm lược thuộc địa của thực dân phương Tây, cuối cùng Ấn Độ trở thành thuộc địa của: (0,25đ)

A. Tây Ban Nha

B. Pháp

C. Hà Lan

D. Anh

4. Tháng 1/1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm : (0,25đ)

A. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng chống phát xít trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

B. Tập hợp các lực lượng dân chủ tiến bộ ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

C. Tập hợp các lực lượng dân chủ tiến bộ ở các nước đế quốc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

D. Đoàn kết và tập hợp giai cấp công nhân trên toàn thế giới đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

5. Khối phát xít hình thành sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bao gồm các nước: (0,25đ)

A. Anh, Pháp, Mĩ

B. Anh, Pháp, Nga

C. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản

D. Anh, Pháp, Đức

II. Hãy nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B cho phù hợp: (0,75 điểm)

A B Nối
1. 1926- 1927 a) Phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh ở Việt Nam 1…….
2. 1901- 1936 b) Khởi nghĩa Gia-va và Xu-ma-tơ-ra ở In-đô-nê-xi-a 2…….
3. 1930- 1931 c) Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam ở Cam-pu-chia 3…….

B. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Trình bày diễn biến, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Câu 2: (2 điểm) Tại sao nói Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Câu 3: (3,5 điểm)

a) Nêu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) (2 điểm)

b) Em có suy nghĩ gì về hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại? (1,5 điểm)

Đáp án đề kiểm tra kì 1 lớp 8 môn Lịch sử

A/ Trắc nghiệm (2đ) Mỗi ý đúng được 0,25đ

Câu I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II
Đáp án B C D A C 1-b, 2-c, 3-a

B/ Tự luận (8đ)

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

Câu 1

Trình bày diễn biến, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

– Diễn biến:

+ Đầu tháng 10, Lê-nin từ Phần Lan trở về Pê-tơ-rô-grát trực tiếp lãnh đạo cách mạng

+ Đêm 24/10 (6/11), cuộc khởi nghĩa bùng nổ→ quân cách mạng làm chủ thành phố.

+ Đêm 25/10 (7/11), Cung điện Mùa Đông bị đánh chiếm → Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ

– Ý nghĩa lịch sử:

+ Đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên người lao động lên nắm chính quyền trên một đất nước rộng lớn, xây dựng chế độ xã hội mới – chế độ XHCN

+ Dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của GCVS và các dân tộc bị áp bức trên thế giới

2,5điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2

Tại sao nói Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

: Đây là cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho CNTB phát triển. Song cuộc cách mạng này không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến, chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

2 điểm

2 đ

Câu 3

a) Nêu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

b) Em có suy nghĩ gì về hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại?

a) Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai:

– Thất bại hoàn toàn thuộc về các nước phát xít Đức- Italia- NB. Khối Đồng minh (Liên Xô- Mĩ- Anh) đã chiến thắng.

– Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người (60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại về vật chất khổng lồ)

– Dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

b) Suy nghĩ: HS trả lời được những ý sau:

– Chiến tranh do giới cầm quyền ở các đế quốc gây ra nhằm giải quyết vấn đề phân chia thị trường và thuộc địa, giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên Xô- Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới

– Toàn nhân loại phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh, cả những nước thắng trận và bại trận ở tất cả các châu lục trên toàn thế giới

– Chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh, phải làm thế nào để chiến tranh không bao giờ xảy ra nữa, đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn thể nhân loại.

3,5 điểm

0,5 đ

1,0 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

……………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết