Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học năm 2020 | Daohongdonvenus.com

Bộ đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 5 đề thi, có bảng ma trận, hướng dẫn chấm và đáp án kèm theo giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, ra đề thi cho học sinh của mình.

Với đáp án và lời giải chi tiết kèm theo sẽ giúp các em học sinh lớp 4 dễ dàng ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn. Bên cạnh đề thi môn Khoa học, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý. Vậy mời thầy cô cùng các em theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học năm 2020 – 2021 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Mạch kiến nội dung Số câu, và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Không khí Số câu 1 1
Số điểm 1,0 1,0
2. Âm thanh Số câu 1 1 2
Số điểm 1,0 1,0 2,0
3. Ánh sáng Số câu 1 1 2
Số điểm 1,0 1,0 2,0
4. Nhiệt Số câu 1 1 2
Số điểm 1,0 1,0 2,0
5. Trao đổi chất ở thực vật Số câu 1 1
Số điểm 1,0 1,0
6. Trao đổi chất ở động vật Số câu 1 1
Số điểm 1,0 1,0
7. Nhiệt cần cho sự sống. Số câu 1 1
Số điểm 1,0 1,0
Tổng Số câu 2 4 2 1 1 8 2
Số điểm 2,0 4,0 2,0 1,0 1,0 8,0 2,0

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2020 – 2021

PHÒNG GD & ĐT……..

TRƯỜNG TH ………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN KHOA HỌC – LỚP 4

Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 5).

Câu 1: (1,0 điểm) Âm thanh phát ra từ:

A. Các vật gần nhau
B. Các vật đặt cạnh nhau
C. Các vật rung động
D. Mọi vật

Câu 2: (1,0 điểm) Nhiệt độ cơ thể của con người khỏe mạnh là bao nhiêu độ?

A. 37oc
B. 0oc
C. 100oc
D. Tất cả sai

Câu 3: (1,0 điểm) Nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí?

A. Do xe cộ đi lại
B. Do vứt rác bừa bãi
C. Do khí thải của nhà máy
D. Do khói, khí độc, các loại bụi, vi khuẩn,…

Câu 4: (1,0 điểm) Để sống và phát triển bình thường, động vật cần:

A. Có đủ nước, ánh sáng, không khí.
B. Có đủ nước, ánh sáng, thức ăn.
C. Có đủ không khí
D. Có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng

Câu 5: (1,0 điểm) Âm thanh có thể lan truyền qua môi trường nào?

A. Không khí
B. Chất rắn
C. Chất lỏng
D. Không khí, chất rắn và chất lỏng

Câu 6: (1,0 điểm) Viết chữ Đ vào trước câu đúng, chữ S vào trước câu sai.

a. ☐ Khi được đun nấu nhiệt độ của thức ăn sẽ tăng lên.

b. ☐ Khi dùng nguồn nhiệt để sấy khô các vật, nước trong các vật bay hơi nhanh hơn làm cho vật mau khô hơn.

c. ☐ Các nguồn nhiệt như than, dầu mỏ là vô tận, chúng ta có thể sử dụng thoải mái mà không cần phải tiết kiệm.

d. ☐ Bàn là (bàn ủi) ngay sau khi rút điện vẫn có thể dùng để là (ủi) thêm quần áo.

Câu 7: (1,0 điểm) Viết tên các chất còn thiếu vào chỗ chấm (…) để hoàn thành “Sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật” dưới đây:

Câu 7

Câu 8: (1,0 điểm) Thực vật cần không khí để làm gì?

Câu 9: (1,0 điểm) Điều gì xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời chiếu sáng?

Câu 10: (1,0 điểm) Để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra, ta nên và không nên làm gì?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2020 – 2021

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án C A D D D
Điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Câu 6: (1,0 điểm)Đúng mỗi ý được 0,25 điểm

Ý a b c d
Đáp án Đ Đ S Đ
Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25

Câu 7: (1,0 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm

Hấp thụ: (1) Khí các – bô – níc Thải ra: (3) Khí ô-xi

(2) Nước (4) Các chất khoáng khác

Câu 8: (1,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Thực vật cần không khí để quang hợp và hô hấp.

– Khí ô-xi cần cho quá trình hô hấp của thực vật. Thiếu ô-xi, thực vật sẽ ngừng hô hấp và chết.

– Khí các-bô-níc cần cho quá trình quang hợp . Người ta đã phát hiện khí các-bô-níc có trong không khí chỉ đủ cho cây phát triển bình thường. Nếu tăng lượng khí các-bô-níc lên gấp đôi thì cây trồng sẽ cho năng suất cao hơn. Nhưng nếu lượng khí các-bô-níc cao hơn nữa, cây trồng sẽ chết.

Câu 9: (1,0 điểm)

Nếu Trái Đất không được Mặt Trời chiếu sáng, gió sẽ ngừng thổi, Trái Đất sẽ trở nên lạnh giá. Khi đó, nước trên Trái Đất sẽ ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa. Trái Đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.

Câu 10: (1,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Để tránh tác hại do ánh sáng quá mạnh gây ra, ta nên: Đội mũ, che dù, đeo kính râm khi đi ngoài nắng. Không nên rọi ánh sáng trực tiếp vào mắt, không nhìn quá lâu vào màn hình vi tính, ti vi, học và đọc sách dưới ánh sáng yếu.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học năm 2020 – 2021 – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Không khí: Nêu được tính chất của không khí; cách bảo vệ bầu không khí Số câu 2 2
Câu số Câu 1,8 Câu 1,8
Số điểm 2,0 2,0
2. Âm thanh: Vai trò và tác dụng của âm thanh Số câu 1 1 2
Câu số Câu 2 Câu 6 Câu 2,6
Số điểm 1,0 1,0 2,0
3. Ánh sáng: Giải thích một số hiện tượng đơn giản trong cuộc sống Số câu 1 1 1 1
Câu số Câu 5 Câu 10 Câu 5 Câu 10
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Nhiệt độ: Biết được nhiệt độ của cơ thể người khỏe mạnh Số câu 1 1
Câu số Câu 3 Câu 3
Số điểm 1,0 1,0
5. Trao đổi chất ở thực vật Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường Số câu 1 1 1 1 1
Câu số Câu 4 Câu 7 Câu 9 Câu 4 Câu 9
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tổng Số câu 4 3 2 1 8 2
Câu số 2,3,4,5 1,7,8 9,10 6 1-85,6,7,8 9,10
Số điểm 4,0 3,0 2,0 1,0 80 20
Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 80% 20%

Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2020 – 2021

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..

Họ và tên:………………………………..

Lớp 4A……

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN KHOA HỌC – Lớp 4
Năm học 2020 – 2021

(Thời gian làm bài: 40 phút)

A. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Đánh dấu x vào ô trống trước dòng có câu trả lời đúng về không khí bị ô nhiễm.

☐ Không khí bị khói, khí độc, các loại bụi.
Không khí ở nơi có nhiều cây xanh
☐ Không khí có tỉ lệ vi khuẩn cao.
☐ Không khí có tỉ lệ khói bụi, vi khuẩn thấp

Câu 2. Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ:

A. Yếu đi
B. Bình thường
C. Mạnh lên
D. Lúc mạnh, lúc yếu

Câu 3. Nhiệt độ nào của cơ thể người lúc khỏe mạnh là:

A. 320 C
B. 370 C
C. 400 C
D. 440 C

Câu 4. Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí gì và thải ra khí gì?

A. Hấp thụ khí ni-tơ thải ra ô-xi
B. Hấp thụ ô-xi thải ra khí các-bô-níc
C. Hấp thụ khí các-bô-níc thải ra ô-xi
D. Hấp thụ ô-xi thải ra khí ni-tơ

Câu 5. Khi viết và đọc sách em cần lưu ý điều gì?

A. Viết và đọc sách trong phòng thiếu ánh sáng
B. Viết và đọc sách trong tư thế nằm và khi đi trên xe chạy lắc lư
C. Viết và đọc sách dưới ánh sáng càng mạnh càng tốt
D. Viết và đọc sách tư thế phải ngay ngắn, có đủ ánh sáng

Câu 6. Hãy nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho phù hợp.

A                                                                      B

Sống ở nơi thường xuyên có âm thanh lớn không khí, chất răn, chất lỏng
Nhờ có âm thanh vào băng cát-xét, điện thoại, đĩa CD…
Âm thanh truyền qua ta sẽ đau đầu, mất ngủ, tai nghe kém
Người ta ghi lại âm thanh chúng ta có thể học tập, nói chuyện…

Câu 7. Chọn từ thích hợp, điền vào chỗ ( …………………………) để hoàn thiện câu sau:

(Các-bô-nic, hữu cơ và nước, ô-xi, nước tiểu và cặn bã)

Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí ………………………………………………..và thải ra khí ……………………………………………………………. Trong quá trình trao đổi thức ăn, động vật lấy từ môi trường các chất ……………………………………………………………………………… đồng thời thải ra môi trường chất ………………………………………………………………….

Câu 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Để bảo vệ bầu không khí trong sạch, chúng ta cần:

Đun bếp than tổ ong trong nhà. ☐
Thu dọn và xử lí phân rác hợp lí, bảo vệ rừng. ☐
Đổ rác xuống ao, hồ, sông, suối. ☐
Sử dụng các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường ☐

B. Phần tự luận

Câu 9. Thực vật cần gì để sống?

Câu 10. Điều gì sẽ xảy ra đối với con người khi không có ánh sáng?

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2020 – 2021

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. (1,0 điểm)

x Không khí bị khói, khí độc, các loại bụi.
x Không khí có tỉ lệ vi khuẩn cao.

Câu 2. (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án A

Câu 3. (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án B

Câu 4. (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án C

Câu 5. (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án D

Câu 6. (1,0 điểm)

Câu 6

Câu 7. (1,0 điểm)

Trong quá trình trao đổi khí, động vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc Trong quá trình trao đổi thức ăn, động vật lấy từ môi trường các chất hữu cơ nước đồng thời thải ra môi trường chất cặn bã nước tiểu.

Câu 8. (1,0 điểm): S – Đ – S – Đ

Câu 9. (1,0 điểm)

Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường.

Câu 10. (1,0 điểm)

Con người sẽ không nhìn thấy mọi vật; không lao động sản xuất được; trẻ em không được học tập, vui chơi …con người sẽ không thể sống được

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết