Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm học 2020 | Daohongdonvenus.com

Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm 5 đề thi, có hướng dẫn chấm, đáp án và bảng ma trận đề thi kèm theo. Nhằm giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn.

Đồng thời, còn giúp các thầy cô tham khảo, để ra đề học kì 2 cho các em học sinh của mình. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Khoa học lớp 5. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2020 – 2021 đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2020 – 2021
Mạch kiến thức,kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954-1975)
Số câu 1   1         1 2 1
Câu số 1   2         7    
Số điểm 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0
2. Xây dựng CNXH trong cả nước (từ 1975 đến nay)
Số câu 1     1     1 1
Câu số 3     8        
Số điểm 1.0 1.0 1.0 1.0
3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu.
Số câu 1 1 1 1
Câu số 4 9  
Số điểm 1.0 1.0 1.0 1.0
4. Châu Phi, châu Mĩ,
Số câu 1 1 0
Câu số 5  
Số điểm 1.0 1.0 0
5. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương.
Số câu 1     1         1 1
Câu số 6     10          
Số điểm 1.0 1.0 1.0 1.0
Tổng
Số câu 3   3 1   2   1 6 4
Số điểm 3.0 3.0 1.0 2.0 1.0 6.0 4.0

Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2020 – 2021


Trường:……………………

ĐỀ KIỂM TRA KSCL CHK II NĂM HỌC 2020– 2021
MÔN: LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ LỚP 5

A. Trắc nghiệm:

LỊCH SỬ

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: (câu 1 đến câu 2)

Câu 1. Sự kiện lịch sử đã kết thức cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc là:

a. Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.
b. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.
c. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954
d. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Câu 2. Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”? (1 điểm)

a. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ.
b. Diễn ra trên đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội.
c.Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
d. Quân và dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu.

Câu 3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau: (Trung Quốc, Liên Xô, Ô-xtrây-li-a, Cộng hòa Liên bang Nga) (1 điểm)

Nước …………………….. giúp ta thiết kế và thi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình?

ĐỊA LÍ

Câu 4. Nối tên các châu lục ở cột A với các thông tin ở cột B cho phù hợp:(1 điểm)

Câu 4

Câu 5. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống các câu sau: (1 điểm)

Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

Châu Phi                   Châu Mĩ
Châu Đại Dương □      Châu Âu

Câu 6. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau: (nóng ẩm, mát mẻ, lạnh nhất trên thế giới, khí hậu khô) (1 điểm)

Châu Nam Cực có khí hậu……………………………………

B. Tự luận:

LỊCH SỬ

Câu 7. Vì sao vào ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện? (1 điểm)

Câu 8. Em hãy nêu vai trò to lớn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước? (1 điểm)

ĐỊA LÍ

Câu 9. Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta? Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau thế nào? (1 điểm)

Câu 10. Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? (1 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2020 – 2021

A. Trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng 1 điểm)

Câu 1: ý C

Câu 2: ý C

Câu 3: ý Liên Xô

Câu 4:

 Câu 4

Câu 5: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống các câu sau:

Châu Phi Đ                   Châu Mĩ   S

Châu Đại Dương S        Châu Âu  S

Câu 6: Ý lạnh nhất trên thế giới

B. Tự luận:

Câu 7. (1 điểm): Ngày 30/4/1975 Tổng thống ngụy Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:

 • Quân ta đã chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam.
 • Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn.

Câu 8. (1 điểm):

Vai trò của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình:

 • Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.
 • Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ
 • Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc.

Câu 9. (1 điểm): Nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa.

– Miền Bắc có mùa đông lạnh, miền Nam nóng quanh năm

Câu 10. (1điểm): Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là những đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2020 – 2021 đề 2

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5


TT Chủ đề Số câu,
Câu số, Số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

1

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Câu số

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

2

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975)

Số câu

1

 

 

 

 

2

 

 

1

2

Câu số

1

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

Số điểm

0,5

 

 

 

 

2,0

 

 

1,0

2,0

3

Xây dựng chủ nghĩa
xã hội trong cả nước
(từ 1975 đến nay)

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Câu số

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

2,0

 

 

 

 

 

1,0

 

4

ĐỊA LÍ THẾ GIỚI

Số câu 3     1       1 3 2
Câu số 6,7,8     9       10    
Số điểm 3,0     1,0       1,0 3,0 2,0
Tổng cộng Số câu 5   1 1   2   1 6 4
Câu số 1.2.6,7,8   3 9   4,5   10    
Số điểm 4,0   2,0 1,0   2,0   1,0 6,0 4,0

Đề kiểm tra học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2020 – 2021


TRƯỜNG TIỂU HỌC………
Họ và tên:………………………

Lớp: 5…

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ – LỚP 5

Ngày kiểm tra: …/…./2021
Thời gian: 40 phút. (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (M1 – 0.5 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre vào thời gian nào?

A. Ngày 17 – 01 – 1961.
B. Ngày 11 – 7 – 1960.
C. Ngày 17 – 01 – 1960.
D. Ngày 11 – 7 – 1961.

Câu 2. (M1 – 0.5 điểm). Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

Sau (1)……………………..chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào (2) …………………..chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Câu 3. (M2- 2 điểm). Hãy điền các nội dung phù hợp vào ô trống trong bảng.Nội dung Quyết định của kì họp thứ I Quốc hội khóa VI
Tên nước  
Quốc kì  
Quốc ca  
Thủ đô  
Thành phố

Sài Gòn – Gia Định

 

Câu 4. (M3 – 1 điểm). Hãy nêu các điểm cơ bản của hiệp định Pa-ri về Việt Nam.

Viết câu trả lời của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. (M3 – 1 điểm). Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?

Viết câu trả lời của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6. (M1 – 1 điểm). Nối tên nước ở cột A với tên châu lục ở cột B sao cho phù hợp:


Tên nước 

1. Ai Cập
2. Hoa Kì
3. Pháp
4.Ô-xtrây-li-a

B
Tên châu lục

a) Châu Âu
b) Châu Đại Dương
c) Châu Phi
d) Châu Mĩ

Câu 7. (M1 – 1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là:

A. Đồng bằng lớn, núi cao, hoang mạc
B. Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên
C. Đồng bằng, núi cao, núi thấp và cao nguyên
D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên

Câu 8. (M1 – 1 điểm) Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ chấm (…..) của đoạn văn cho thích hợp: a) khoáng sản ; b) đồng bằng ; c) đông nhất; d) nông nghiệp.

Châu Á có số dân (1)……………………thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các (2)……………………châu thổ và sản xuất (3)……………………..là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác (4)………………..như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 9. (M2 – 1 điểm) Nêu sự khác nhau về địa hình của hai nước Lào và Cam-pu-chia.

Viết câu trả lời của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. (M4 -1 điểm) Nền kinh tế Bắc Mĩ có gì khác so với Trung Mĩ và Nam Mĩ.

Viết câu trả lời của em:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và biểu điểm môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 cuối năm

Câu 1 (M1 -0.5 điểm). Khoanh vào C

Câu 2: (M1 -0.5 điểm). (1) 56 ngày đêm ; (2) lịch sử.

Câu 3: (M2- 2 điểm). Các nội dung cần điền theo thứ tự:

 • Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Lá cờ đỏ sao vàng
 • Là bài Tiến quân ca
 • Hà Nội
 • Đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh

Câu 4. (M3- 1 điểm). Các điểm cơ bản của Hiệp định Pa-ri là:

 • Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
 • Mĩ phải rút toàn bộ quân Mĩ và đồng minh ra khỏi Việt Nam.
 • Mĩ phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.
 • Mĩ phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam.

Câu 5: (M3 – 1 điểm) Đây là con đường để miền Bắc chi viện sức người, vũ khí, lương thực,….cho chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Câu 6: (M1- 1 điểm). Mỗi ý nối đúng được 0,25 điểm.

Đáp án:

1 – c ; 2 – d ; 3 – a ; 4 – b .

Câu 7. (M1 – 1 điểm) Khoanh vào B.

Câu 8. (M1 – 1 điểm) . Thứ tự các từ cần điền: (1) – c) ; (2) – b) ; (3) – d) ; (4) – a) .

Câu 9. (M2 – 1 điểm) Đáp án:

 • Địa hình của Lào phần lớn là núi và cao nguyên.
 • Địa hình của Cam-pu-chia chủ yếu là đồng bằng.

Câu 10. (M4 – 1 điểm).

Đáp án:

Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển, nông nghiệp tiên tiến, công nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mĩ có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết