Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế | Daohongdonvenus.com

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế được dùng trong trường hợp thẻ BHYT bị mất, rách, hỏng thì viết mẫu đơn này nộp lên cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị cấp lại, để thuận tiện cho việc khám chữa bệnh.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT cần ghi rõ thông tin cá nhân, lý do cấp lại thẻ, rồi ký vào đơn. Sau đó xin xác nhận của tổ chức, đơn vị hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú. Mời các bạn cùng theo dõi mẫu đơn. Ngoài ra, nếu muốn tra cứu thông tin thẻ BHYT của mình, bạn có thể tham khảo thêm bài hướng dẫn cách tra cứu thông tin thẻ BHYT.

Đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

……, ngày …… tháng …… năm 200…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ……

Tên tôi là:……………………………Nam/nữ: ………..…… Năm sinh:…………………

Địa chỉ: ………………………………………………. …………………………………………………..

Thẻ BHYT số:…………………………………….. ……………………………………………………

Thời hạn sử dụng từ ngày …/…/… đến ngày …/…/….

Lý do cấp lại thẻ BHYT: ………………………. …………………………………………………….

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

……………, ngày …. tháng …. năm ………..

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Viết đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT nghe chừng rất đơn giản, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách viết. Vì vậy Download.vn hướng dẫn các bạn cách viết dễ hiểu và đơn giản cho mọi người nhé.

  • Bên dưới Quốc hiệu, bạn cần điền nơi viết đơn, ngày/tháng/năm bằng chữ in nghiêng.
  • Kính gửi: Viết rõ cụ thể cơ quan BHXH tại địa phương, nơi cư trú của bạn.
  • Tên tôi là: Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa, có dấu và đảm bảo khớp với tên theo cmnd cũng như giấy khai sinh.
  • Nam/Nữ: Ghi đúng theo giới tính của mình.
  • Địa chỉ: Ghi chính xác nơi ở hiện nay, địa chỉ thường trú.
  • Thẻ bhyt số: Điền đúng số của thẻ bhyt cũ, nếu không nhớ thì nhờ đến cơ quan cán bộ thương binh và xã hội cấp địa phương.
  • Thời hạn của thẻ bhyt: Ghi thời hạn của thẻ đã bị mất hoặc nhờ đến cơ quan chính quyền cấp xã nếu quên.
  • Lý do cấp lại thẻ: Ghi một cách trung thực về lý do làm lại thẻ như: thẻ bị mất, rách,…
  • Ký và ghi rõ họ tên: Dùng chữ ký hoặc có thể sử dụng ký tự thường dùng nếu không biết chữ hay không biết viết.
  • Cuối cùng sau khi đã hoàn tất và đảm bảo đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế được viết đầy đủ, chính xác thì người dân sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH tại địa phương để được kiểm duyệt và cấp lại thẻ.