Đơn xin học lại (4 mẫu) | Daohongdonvenus.com

Đơn xin học lại là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra gửi lên Ban giám hiệu nhà trường về việc xin được đăng ký học lại.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ các thông tin cá nhân của học sinh, sinh viên như: tên tuổi, lớp, trường, ngành học, hộ khẩu thường trú, lý do học lại. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm Đơn xin chuyển ngành học nếu có nhu cầu. Sau đây là nội dung chi tiết 4 mẫu đơn xin học lại, mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Đơn xin học lại – Mẫu 1

CỘNG- HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi:………………………………………………………………………..

Tôi tên: …………….Mã số sinh viên:………………………………………………

Ngày sinh: ………..Hiện đang học lớp (ngành):…………………………………

Khóa:………… Hệ đào tạo dài hạn tập trung (chính qui) tại trường……….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………….

Trong năm học …………………………………………..Tôi có làm đơn xin tạm nghỉ học học kỳ………………….

Vì lý do ………………………………………và đã được Ban Giám Hiệu đồng ý theo Quyết định số: /…..ngày….tháng……năm ……

Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, kính xin Ban Giám Hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học.

Rất mong được sự chấp nhận của Ban Giám Hiệu.

………, ngày ….. tháng …..năm 200

Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(về thời gian xin tạm nghỉ cư trú tại địa phương)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Ý KIẾN CỦA KHOA

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Đơn xin học lại – Mẫu 2

TRƯỜNG …………………..

KHOA …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

ĐƠN XIN HỌC LẠI

Kính gửi: – Phòng Quản lý Đào tạo ………………………

– Giáo viên phụ trách môn học

– Bộ Phận tài vụ

Họ tên:………………………………….. Ngày sinh: …………Nơi sinh…………………

Lớp: ………………………………Khoá:………………… Mã sinh viên………………….

Xin đăng ký học lại môn:…………………………………………………………………..

Số tín chỉ: …………………..Tín chỉ………………………………………………………..

Học lại cùng lớp:…………… Buổi học: ………………Giảng đường:…………………

Lý do học lại:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Em xin cam đoan lịch học này không bị trùng với các lịch học khác, em xin hứa đóng học phí đầy đủ, tuân thủ mọi nội Quy, Quy chế của Khoa, của lớp tham gia học cùng.

Em xin trân thành cảm ơn.

…., ngày ….. tháng ……năm 20…

Ý kiến của phòng QLĐT&KH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Bộ phận tài vụ

(Khi sinh viên nộp tiền học phí học lại )

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Đơn xin học lại – Mẫu 3

TRƯỜNG …………………..

KHOA …………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

ĐƠN XIN HỌC LẠI

(Áp dụng đối với các môn đã học nhưng chưa đạt hoặc muốn cải thiện điểm)
(Dành cho đăng ký theo nhóm)

Kính gửi:………………………………………………………………………………….

Em tên là: ………………………Ngày sinh:…………………………………………

MSSV:………… Ngành: ………….Lớp: ……..Khóa:……………………………

Đại diện cho nhóm SV ngành Khóa………………………………………………….

Trong các học kỳ vừa qua, chúng em còn một số môn học chưa đủ điểm. Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng về việc mở các lớp học trong HK ….. năm học …………….. nên chúng em viết đơn này để xin học lại ….. môn (Ghi số môn) có mở lớp học lại trong HK ….. năm học ……………… như sau:

TT MÃ SỐ MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC SỐ LƯỢNG SV

Chúng em xin cam kết theo dõi thời khóa biểu, thời gian học lớp TA, lịch kiểm tra và thi các môn đăng ký trên nghiêm túc.

Bên cạnh đó, Chúng em cam kết hoàn tất học phí các môn học lại đã đăng ký theo đúng thời gian quy định.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

…,ngày…… tháng …… năm …..20…..

SV đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số điện thoại:……………………………………………………………

Email thường sử dụng:………………………………………………

PHẦN BỔ SUNG

Tôi cam kết chủ động, tự giác theo dõi tất cả các thông báo liên quan đến các môn học lại (Bao gồm thông báo TKB, Danh sách đăng ký được/ không đăng ký được, thông báo điều chỉnh lịch học, thông báo hoàn học phí…) thông qua các trên truyền thông chính của Nhà trường.

Và tôi cam kết sẽ KHÔNG có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu nào liên quan đến việc xin hủy môn học, hủy TKB hay xin hoàn học phí do không nắm rõ, kịp thời các thông báo của VPĐTQT về học lại.

SV cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên theo môn đăng ký ở mặt sau)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THEO NHÓM

Môn:……. MSMH: ……..SL đăng ký:

KÝ TÊN CẢ 2 CỘT

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

SỐ ĐT

EMAIL

Đăng ký môn học lại

Cam kết tự giác theo dõi thông báo học lại (theo nội dung phần Bổ sung của mặt trước)

…………..

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết