Ma trận đề thi học kì 1 lớp 4 theo Thông tư 22 (4 môn) | Daohongdonvenus.com

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 bao gồm cả bảng ma trận của môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử – Địa lý lớp 4. Với bảng ma trận này giúp thầy cô tham khảo để ra đề cho các em học sinh lớp 4 của mình trong kỳ thi chất lượng cuối học kì 1 sắp tới. Mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Ma trận đề kiểm tra Toán cuối học kì I lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1,2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9.

Số câu

2

1

1

1

3

2

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; giây, thế kỉ.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Hình bình hành, diện tích hình bình hành.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Giải bài toán về tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

2

1

4

4

Số điểm

3,0

2,0

4,0

1,0

4,0

6,0

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 4

STT Chủ đề Mức 1,2 Mức 3 Mức 4 Tổng
1 Số học Số câu
TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

1

Đọc hiểu văn bản

Số câu 3 4 7
Câu số 1,3,5 2,4,6,7
Số điểm 1,5 3,5 5,0

2

Kiến thức Tiếng Việt(Danh từ, Mở rộng vốn từ: Ước mơ) Số câu 1 1 2
Câu số 8 9
Số điểm 1,0 1,0 2,0

3

Tổng số câu 3 4 1 1 9
Tổng số điểm 1,5 3,5 1,0 1,0 7

Ma trận đề thi môn Lịch sử – Địa lý 4 học kì 1

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL HT khác TNKQ TL HT khác TNKQ TL HT khác TNKQ TL HT khác TNKQ TL HT khác
Buổi đầu dựng nước và giữ nước Số câu 1 1
Số điểm 0,5 0,5
Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập Số câu 1 1 2
Số điểm 0,5 1 1,5
Nước Đại Việt thời Lý Số câu 1 1
Số điểm 2 2
Nước Đại Việt thời Trần Số câu 1 1 2
Số điểm 0,5 0,5 1
Địa lí Việt Nam Số câu 2 2 1 1 5 1
Số điểm 1 1 1 2 3 2
Tổng Số câu 4 4 2 2 10 2
Số điểm 2 2 2 4 6 4

Ma trận câu hỏi môn Lịch sử – Địa lý 4 học kì 1

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và câu số Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng
Lịch sử Số câu 2 2 1 1 6
Câu số 1,2 3,4 5 11
Địa lí Số câu 2 2 1 1 6
Câu số 6,7 8,9 10 12

Ma trận đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 4 năm 2020 – 2021

Mạch kiến thức,kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Trao đổi chất ở người Số câu 1 1
Số điểm 1,0đ 1,0đ
Câu số 10 10
2. Dinh dưỡng Số câu 1 1 2
Số điểm 0,5đ 1,0đ 1,5đ
Câu số 1 5 1,5
3. Phòng bệnh Số câu 1 1 1 1
Số điểm 0,5đ 1,0đ 0,5đ 1,0đ
Câu số 2 8 2 8
4. An toàn trong cuộc sống Số câu 1 1 2
Số điểm 0,5đ 1,0 1,5đ
Câu số 3 9 3,9
5. Nước Số câu 1 1 1 1 2
Số điểm 1,0đ 1,0đ 1,0đ 1,0đ 2,0đ
Câu số 6 11 12 6 11,12
6. Không khí Số câu 1 1 2
Số điểm 0,5đ 1,0đ 1,5đ
Câu số 4 7 4,7
Tổng Số câu 4 3 1 1 2 1 8 4
Số điểm 2,0đ 3,0đ 1,0đ 1,0 2,0đ 1,0đ 6,0đ 4,0đ