Mẫu bản cam đoan – Mẫu đơn cam đoan | Daohongdonvenus.com

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu bản cam đoan được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu bản cam đoan là biểu mẫu thủ tục hành chính dùng để cam kết một công việc gì đó trong khoảng thời gian nhất định của bản thân hay một cá nhân tổ chức nào đó.

Nội dung mẫu giấy cam đoan phải được trình bày rõ ràng thông tin, nội dung của người làm cam đoan. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Mẫu số 1:

CT……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: …./………….. ……, ngày…….tháng……năm…….

BẢN CAM ĐOAN

Kính gửi:……………………………………………………………………………………..

Cá nhân/Tổ chức:……………………………………………………………………………….

Chứng minh thư nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……………………….

Ngày cấp:………………………………………………………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký HKTT/Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………..

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………

Cá nhân/ Tổ chức: ………………………………………………………………………cam kết:

1)………………………………………………………………………………………………………….

2)………………………………………………………………………………………………………….

3)………………………………………………………………………………………………………….

4)………………………………………………………………………………………………………….

5)………………………………………………………………………………………………………….

(Xem thêm phần hướng dẫn ghi cam kết bên dưới)

Tôi/Công ty …………………….. cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.

Cá nhân/Đại diện theo pháp luật của Công ty

Giám đốc
(Ký ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi cam kết:

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..

Ví dụ: Cam kết của pháp nhân về việc hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan nhà nước để nhằm mục đích giải thể như sau:

1) Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;

2) Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;

3) Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;

4) Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;

5) Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào./.

Mẫu số 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

MẪU CAM KẾT

……………, ngày….. tháng ……năm ……….

Hôm nay, ngày……tháng…….năm…., tại địa chỉ………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN…………………………………………………………………………….

ĐKKD số:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

Fax:…………………………………………………………………………………………………………

Đại diện:………………………………………………………………………………………………….

2. CÔNG TY TNHH.………………………………………………………………………………….

ĐKKD số:…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………….

Fax:……………………………………………………………………………………………………………

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Hợp đồng số………ngày………..tháng………..năm đã ký kết giữa Công ty cổ phần…………….và Công ty TNHH, về việc cung cấp dịch vụ và thi công công trình…………………………………………………..

Để thực hiện các cam kết về cung cấp dịch vụ và tiến độ thi công công trình ………………………………., sau khi thống nhất với ……………… về thời gian và quy trình thực hiện. Chúng tôi, Công ty …………… cam kết về thời gian thực hiện theo hợp đồng và yêu cầu của Công ty ……………………………. như sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về toàn bộ thông tin được nêu trong biên bản này.

CÔNG TY CỔ PHẦN…….

CÔNG TY TNHH…..