Mẫu báo giá đẹp, chuyên nghiệp nhất (3 Mẫu) | Daohongdonvenus.com

Mẫu báo giá hay bảng báo giá là biểu mẫu được công ty lập ra để báo giá sản phẩm cho công ty, doanh nghiệp khác.

Nội dung trong bảng báo giá cần nêu rõ số lượng sản phẩm, tên sản phẩm, giá thành, đơn vị tính. Vậy sau đây là mẫu báo giá mới nhất mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

LOGO CÔNG TY

CÔNG TY ………………………………………

Số: ………………………

Địa chỉ: …………………………………………..

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ………..…………………………………………..

Công ty ………………………………….. xin trân trọng báo giá ……………………. như sau:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐVT

KHỐI LƯỢNG

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

THÀNH TIỀN
(VNĐ)

1
2
3
4
5
TỔNG CỘNG:

(Bằng chữ: ………………………………..……………../…… đồng)

Ghi chú:

– Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ:…………………………………………………………..

Mr …………………….. Di động …………………………. Email ……………………………..…..

Trân trọng kính chào!

LOGO CÔNG TY

CÔNG TY ………………………………………

Số: ………………………

Địa chỉ: …………………………………………..

Work Order/Request for Quote

Overview……………………………..

Customer Name ………………………………………………………………………………..

Customer Address ……………………………………………………………………………..

Contact Person ……………………………………. Mobi ……………………………………

Project Description ……………………………………………………………………………

Specific Instructions

Materials and Quantities to Be Used

….……………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………….

Additional Outside Services Required

….……………………………………………………………………………………………..

Comments

….……………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………….

Sample of Design or Sketch of Design:

Pricing .………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………….

Submitted by ……………………………………._Date…………………………………..