Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên | Daohongdonvenus.com

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn đọc Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên chính xác và chuẩn nhất. Mẫu đơn được cá nhân giáo viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin được nghỉ phép. Nội dung trong đơn phải cung cấp đầy đủ những thông tin của giáo viên cùng với nhữn vấn đề về lý do và thời gian xin nghỉ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………….

Là:………………………………………………………………………………………………………………………

Thuộc tổ:……………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường ……………………………… cho tôi được nghỉ phép ….. ngày

(từ ngày ……../…./…….. đến ngày ……./…/………….)

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà):………………………………………………………………….

Là:………………………………………………………………………………………………………………………

Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường.

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ………
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………..Ngày…tháng…năm………