Sơ đồ tư duy môn Ngữ văn lớp 12 | Daohongdonvenus.com

Sơ đồ tư duy môn Ngữ văn lớp 12 giúp các em học sinh hệ thống, tóm tắt kiến thức tác phẩm dễ dàng hơn, để nhớ kiến thức lâu hơn, ôn thi THPT Quốc gia 2021 đạt kết quả cao.

Sơ đồ tư duy môn Ngữ văn ôn thi THPT Quốc gia cung cấp cho các em sơ đồ tư duy theo từng bài, từng tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 12. Phần nội dung này nhằm phục vụ cho câu hỏi nghị luận văn học của đề thi THPT Quốc gia 2021. Bên cạnh đó các em tham khảo thêm tài liệu tóm tắt các tác phẩm lớp 12.

Tuy nhiên, cách ôn thi theo sơ đồ tư duy chỉ phù hợp với những học sinh có trình độ từ trung bình, khá trở lên.

Sơ đồ tư duy Tây Tiến – Quang Dũng

Sơ đồ tư duy Tây Tiến (bản vẽ học sinh)

Sơ đồ tư duy Tây Tiến - Quang Dũng

Sơ đồ tư duy Tây Tiến - Quang Dũng

Xem thêm: Sơ đồ tư duy Tây Tiến

Sơ đồ tư duy Việt Bắc – Tố Hữu

Sơ đồ tư duy Việt Bắc (Bản vẽ học sinh)

Sơ đồ tư duy Việt Bắc - Tố Hữu

Xem thêm: Sơ đồ tư duy Việt Bắc

Sơ đồ tư duy Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm

Sơ đồ tư duy Đất nước (Bản vẽ học sinh)

Sơ đồ tư duy Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

Sơ đồ tư duy Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

Xem thêm: Sơ đồ tư duy Đất nước

Sơ đồ tư duy Sóng – Xuân Quỳnh

Bản vẽ học sinh

Sơ đồ tư duy  Sóng - Xuân Quỳnh

Sơ đồ tư duy Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân

Xem thêm: Sơ đồ tư duy Người lái đò sông Đà

Sơ đồ tư duy Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường

Sơ đồ tư duy Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường

Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài

Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài

Xem thêm: Sơ đồ tư duy Vợ chồng A Phủ

Sơ đồ tư duy Vợ nhặt – Kim Lân

Sơ đồ tư duy  Vợ nhặt - Kim Lân

Sơ đồ tư duy  Vợ nhặt - Kim Lân

Sơ đồ tư duy  Vợ nhặt - Kim Lân

Sơ đồ tư duy Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành

Sơ đồ tư duy Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành

Sơ đồ tư duy Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành

Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu

Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

Sơ đồ tư duy Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

Sơ đồ tư duy Hồn Trương Ba ra hàng thịt – Lưu Quang Vũ

Sơ đồ tư duy Hồn Trương Ba ra hàng thịt - Lưu Quang Vũ