Sơ đồ tư duy Tràng giang | Daohongdonvenus.com

Sơ đồ tư duy Tràng giang của Huy Cận giúp các em học sinh lớp 11 hệ thống, tóm tắt kiến thức tác phẩm dễ dàng hơn, để nhớ kiến thức lâu hơn để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra sắp tới.

Vẽ sơ đồ tư duy Tràng Giang cung cấp cho các em sơ đồ tư duy: phân tích bài thơ, cảm nhận bài thơ, sơ đồ tư duy khái quát nội dung tác phẩm…..giúp các em củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong học tập. Ngoài ra các em tham khảo thêm nhiều bài văn hay khác tại chuyên mục Văn 11.

Sơ đồ tư duy Tràng giang của Huy Cận

  • Sơ đồ tư duy Tràng Giang (Bản vẽ học sinh)
  • Sơ đồ tư duy nội dung bài Tràng Giang
  • Sơ đồ tư duy khái quát bài Tràng giang
  • Sơ đồ tư duy phân tích bài Tràng giang
  • Sơ đồ tư duy cảm nhận bài thơ Tràng giang
  • Sơ đồ tư duy vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong Tràng Giang
  • Sơ đồ tư duy bức tranh thiên nhiên trong Tràng Giang

Sơ đồ tư duy Tràng Giang (Bản vẽ học sinh)

Sơ đồ tư duy nội dung bài Tràng Giang

Sơ đồ tư duy Tràng giang

Sơ đồ tư duy khái quát bài Tràng giang

Sơ đồ tư duy phân tích bài Tràng giang

Xem thêm: Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận

Sơ đồ tư duy cảm nhận bài thơ Tràng giang

Xem thêm: Cảm nhận về bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Sơ đồ tư duy vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong Tràng Giang

Xem thêm: Phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài Tràng giang

Sơ đồ tư duy bức tranh thiên nhiên trong Tràng Giang

Xem thêm: Cảm nhận bức tranh thiên nhiên trong bài thơ Tràng giang của Huy Cận