Sơ đồ tư duy Trao duyên | Daohongdonvenus.com

Sơ đồ tư duy Trao duyên của Nguyễn Du giúp các bạn lớp 10 ghi nhớ kiến thức nhanh và chính xác nhất. Qua sơ đồ tư duy bài Trao duyên các em có thể nắm chắc kiến thức mà không bao giờ sợ bị sót ý.

Đoạn trích trao duyên thể hiện được bi kịch tình yêu, thân phận bất hạnh và nhân cách cao đẹp của Thúy Kiều. Đồng thời cho chúng ta thấy được tài năng miêu tả nội tâm nhân vật của Nguyễn Du. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm nhiều bài văn hay khác tại chuyên mục Văn 10.

Sơ đồ tư duy bài Trao duyên của Nguyễn Du

  • Sơ đồ tư duy phân tích đoạn trích Trao duyên
  • Sơ đồ tư duy 12 câu đầu đoạn trích Trao duyên
  • Sơ đồ tư duy phân tích 14 câu giữa đoạn trích Trao duyên
  • Sơ đồ tư duy cảm nhận 12 câu đầu Trao duyên
  • Sơ đồ tư duy 18 câu đầu đoạn trích Trao duyên
  • Sơ đồ tư duy phân tích 8 câu cuối Trao duyên
  • Sơ đồ tư duy tác phẩm Truyện Kiều

Sơ đồ tư duy phân tích đoạn trích Trao duyên

Sơ đồ tư duy 12 câu đầu đoạn trích Trao duyên

Xem thêm: Phân tích 12 câu thơ đầu bài Trao duyên

Sơ đồ tư duy phân tích 14 câu giữa đoạn trích Trao duyên

Xem thêm: Phân tích 14 câu thơ giữa đoạn trích Trao duyên

Sơ đồ tư duy cảm nhận 12 câu đầu Trao duyên

Xem thêm: Cảm nhận 12 câu thơ đầu đoạn trích Trao duyên

Sơ đồ tư duy 18 câu đầu đoạn trích Trao duyên

Xem thêm: Phân tích 18 câu thơ đầu đoạn trích Trao duyên

Sơ đồ tư duy phân tích 8 câu cuối Trao duyên

Xem thêm: Phân tích 8 câu thơ cuối đoạn trích Trao duyên

Sơ đồ tư duy tác phẩm Truyện Kiều