Soạn văn 6 trang 70 Kết nối tri thức | Daohongdonvenus.com

Download.vn xin cung cấp tài liệu học tập Soạn văn 6: Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống, thuộc sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học sinh lớp 6 chuẩn bị bài nhanh chóng và đầy đủ. Mời tham khảo nội dung chi tiết sau đây.

Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống

1. Trước khi nói

a. Chuẩn bị nội dung nói

– Tóm lược nội dung bài viết thành dạng đề cương.

– Chú ý sự khác nhau về cách mở đầu, triển khai, cách kết thúc giữa bài viết và bài nói để trình bày các nội dung bằng ngôn ngữ nói phù hợp.

– Đánh dấu những chỗ cần nhấn mạnh, ghi chú thêm các số liệu, các bằng chứng…

b. Tập luyện

Đối với bài nói trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống, hình thức tập luyện tốt nhất là theo nhóm. Các thành viên luân phiến nói, nghe và góp ý cho nhau để rút kinh nghiệm.

2. Trình bày bài nói

a. Mở đầu

Nêu hiện tượng (vấn đề) cần bàn một cách gọn, rõ. Thu hút sự chú ý của người nghe bằng cách dùng câu chuyện để giới thiệu hiện tượng (vấn đề).

b. Triển khai

  • Lần lượt trình bày các ý theo nội dung đã chuẩn bị. Khi nói, cần sử dụng lí lẽ và bằng chứng.
  • Nhấn mạnh ý kiến riêng của bản thân.

c. Kết luận

  • Tóm lược nội dung đã trình bày.
  • Gợi suy nghĩ và kích thích sự đối thoại của người nghe.
  • Gợi suy nghĩ và kích thích sự đối thoại của người nghe.

3. Sau khi nói

– Người nghe:

  • Trao đổi lại với người nói về hiện tượng (vấn đề) đời sống được thảo luận, cách trình bày bài nói.
  • Thảo luận bằng cách nêu thắc mắc, yêu cầu người nói giải đáp thêm. Nhận xét lí lẽ và bằng chứng người nói sử dụng.

– Người nói:

  • Lắng nghe ý kiến phản hồi của người nghe.
  • Giải thích thêm những chỗ người nghe thắc mắc.
  • Bảo vệ ý kiến của mình nếu nhận thấy ý kiến đó đúng.