Tài liệu quản trị mạng – Tự học Quản trị mạng miễn phí | Daohongdonvenus.com

Hiện nay trên thế giới có nhiều dịch vụ dành cho việc chuyển thông tin từ khu vực này sang khu vực khác nhằm liên kết các mạng LAN của các khu vực khác nhau lại.

Để có được liên kết này người ta thường sử dụng các dịch vụ của các mạng diện rộng. Hiện nay trong khi giao thức truyền thông cơ bản của LAN là Ethernet, Token Ring thì giao thức dùng để tương nối các LAN thông thường dựa trên chuẩn TCP/IP. Ngày nay khi các dạng kết nối có xu hướng ngày càng đa dạng và phân tán cho nên các mạng WAN đang thiên về truyền theo đơn vị tập tin thay vì truyền một lần xử lý.

Tài liệu này bao gồm các chương sau:

 • Chương 1: Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính
 • Chương 2: Những khái niệm cơ bản của mạng máy tính
 • Chương 3: Mô hình truyền thông
 • Chương 4: Mô hình kết nối các hệ thống mở Open Systems Interconection
 • Chương 5: Các đặc tính kỹ thuật của mạng cục bộ
 • Chương 6: Các thiết bị liên kết mạng
 • Chương 7: Giao thức TCP/IP
 • Chương 8: Các dịch vụ của mạng diện rộng (WAN)
 • Chương 9: Ví dụ một số mạng LAN và WAN
 • Chương 10: Giới thiệu về hệ điều hành mạng Windows NT
 • Chương 11: Hệ thống quản lý của mạng Windows NT
 • Chương 12: Cài đặt, quản trị, sử dụng mạng Windows NT
 • Chương 13: Quản lý và khai thác File, thư mục trong mạng Windows NT
 • Chương 14: Sử dụng máy in trong mạng Windows NT
 • Chương 15: Các dịch vụ mạng của Windows NT Server