Thuốc Mọc Tóc Hair Tonic – Các Chế Phẩm Hair Tonic Hiện Nay

Thực phẩm chức năng HairTonic hiệu quả từ thảo dược chống rụng tóc, hói đầu, làm mượt và đen tóc, kích thích mọc tóc, chống bạc tóc, tóc khô và chẻ ngọn

Tình trạng:

*

*
*
*

*

1. Thành ph&#7847n Hair Tonic

Hà th&#7911 ô…………………………..120mg

&#272&#432&#417ng quy……………………….35mg

Th&#7909c &#273&#7883a……………………………75mg

Ng&#7845y h&#432&#417ng………………………50mg

Tr&#7855c bá di&#7879p………………………..50mg

V&#7915ng &#273en……………………………..10mg

C&#7887 nh&#7885 n&#7891i…………………………….37.5mg

Ngh&#7879………………………………………1mg

Vitamin B5………………………………1mg

Vitamin H…………………………………1mcg

Lactose, Magnesi stearat v&#7915a &#273&#7911……1 viên

2. Công d&#7909ngHair Tonic
– Ch&#7889ng r&#7909ng tóc, hói &#273&#7847u
– Làm m&#432&#7899t và &#273en tóc, kích thích m&#7885c tóc.

Đang xem: Thuốc mọc tóc hair tonic

– Ch&#7889ng b&#7841c tóc, khô tóc, ch&#7889ng ch&#7867 ng&#7885n.
3. Các s&#7917 d&#7909ngHair Tonic
– M&#7895i ngày u&#7889ng 3 l&#7847n, m&#7895i l&#7847n 2 viên
– M&#7895i &#273&#7907t u&#7889ng trong th&#7901i gian t&#7915 4 &#273&#7871n 6 tu&#7847n m&#7899i có tác d&#7909ng t&#7889t
4. B&#7843o qu&#7843nHair Tonic
– &#272&#7875 n&#417i khô mát, tránh tr&#7909c ti&#7871p ánh n&#7855ng.
S&#7843n ph&#7849m này là th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng, không ph&#7843i thu&#7889c, không có tác d&#7909ng thay th&#7871 thu&#7889c ch&#7919a b&#7879nh. &#272&#7885c k&#7929 h&#432&#7899ng d&#7851n tr&#432&#7899c khi s&#7917 d&#7909ng.

Xem thêm: Kiểu Tóc Quân Đội Mỹ – Tổng Hợp 20 10 Kiểu Tóc Đầu Đinh Đẹp Cho Nam

5. Tiêu chu&#7849n:TCCS

S&#7889 ch&#7913ng nh&#7853n TCSP: 1980/2015/ATTP-XNCB

S&#7889 TNQC:1411/2012/TNQC-ATTP

B&#7843o qu&#7843n:N&#417i khô mát, tránh ánh sáng

Sản phẩm tương tự

Truy Cập Nhanh
Ngân hàng &#272ông Á
S&#7889 TK: 0103720160, PGD Tô Hi&#7871n Thành, TP. HCM
Ch&#7911 Tài Kho&#7843n: D&#432&#417ng Công &#272ông.
Ngân hàng VietCombank
S&#7889 TK: 042 100 385 5531
Ch&#7911 Tài Kho&#7843n: Nguy&#7877n Th&#7883 H&#7891ng Vân.
Ngân Hàng ACB
S&#7889 TK:130230819
Ch&#7911 TK: D&#432&#417ng Công &#272ông
+ &#272&#7883a ch&#7881 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Q.11, TP. HCM+ &#272&#7883a ch&#7881 2: 137 Nguy&#7877n Thái S&#417n, Ph&#432&#7901ng 4, Gò V&#7845p, TP. HCM
Hotline:0398883456
gmail.com
daohongdonvenus.com

Nhà thu&#7889c Vi&#7879t S&#7889 2: 137 Nguy&#7877n Thái S&#417n, ph&#432&#7901ng 4, Gò V&#7845p, TP. HCM

Thông tin trên website ch&#7881 có tính tham kh&#7843o, vi&#7879c s&#7917 d&#7909ng thu&#7889c ph&#7843i tuân theo s&#7921 h&#432&#7899ng d&#7851n c&#7911a bác s&#297.

Xem thêm: Đang Cho Con Bú Có Duỗi Tóc Được Không ? Bao Lâu Thì Được Làm Tóc?

Không t&#7921 áp d&#7909ng các thông tin trên website này &#273&#7875 t&#7921 ch&#7919a b&#7879nh.

thu&#7889c gi&#7843m cân | kem tr&#7883 m&#7909n | Kem s&#7855c ng&#7885c khang| thu&#7889c gi&#7843m cân Lic

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tóc đẹp