Toán lớp 5 trang 5 | Daohongdonvenus.com

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 5, 6 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Ôn tập Tính chất cơ bản của phân số. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải bài tập Toán 5 bài Tính chất cơ bản của phân số

 • Lý thuyết Ôn tập tính chất cơ bản của phân số
  • Tính chất cơ bản của phân số
  • Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số
 • Giải bài tập Toán 5 trang 6
  • Bài 1 (trang 6 SGK Toán 5)
  • Bài 2 (trang 6 SGK Toán 5)
  • Bài 3 (trang 6 SGK Toán 5)

Lý thuyết Ôn tập tính chất cơ bản của phân số

Tính chất cơ bản của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
 • Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số

 • Dạng 1: Rút gọn phân số
 • Dạng 2: Quy đồng mẫu số các phân số

Giải bài tập Toán 5 trang 6

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 5)

Rút gọn các phân số:

frac{{15}}{{25}};,,,frac{{18}}{{27}};,,,frac{{36}}{{64}}

Gợi ý đáp án:

frac{{15}}{{25}} = frac{{15:5}}{{25:5}} = frac{3}{5};

frac{{18}}{{27}} = frac{{18:9}}{{27:9}} = frac{2}{3}

frac{{36}}{{64}} = frac{{36:4}}{{64:4}} = frac{9}{{16}}

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 5)

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) frac{2}{3}frac{5}{8}

b) frac{1}{4}frac{7}{{12}}

c) frac{5}{6}frac{3}{8}

Gợi ý đáp án:

a) frac{2}{3}frac{5}{8}

Lấy tích 3 x 8 = 24 là mẫu số chung. Ta có:

frac{2}{3} = frac{{2 times 8}}{{3 times 8}} = frac{{16}}{{24}}frac{5}{8} = frac{{5 times 3}}{{8 times 3}} = frac{{15}}{{24}}

b) frac{1}{4}frac{7}{{12}}

Vì 12 : 4 = 3 nên chọn 12 là mẫu số chung. Ta có:

frac{1}{4} = frac{{1 times 3}}{{4 times 3}} = frac{3}{{12}} và giữ nguyên frac{7}{{12}}

c) frac{5}{6}frac{3}{8}

Vì 24 : 6 = 4 và 24 : 8 = 3 nên chọn 24 là mẫu số chung. Ta có:

frac{5}{6} = frac{{5 times 4}}{{6 times 4}} = frac{{20}}{{24}}frac{3}{8} = frac{{3 times 3}}{{8 times 3}} = frac{9}{{24}}

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 5)

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây:

frac{2}{5};,,,,frac{4}{7};,,,,frac{{12}}{{30}};,,,,frac{{12}}{{21}};,,,,frac{{20}}{{35}};,,,,frac{{40}}{{100}}

Gợi ý đáp án:

Ta có:

frac{{12}}{{30}} = frac{{12:6}}{{30:6}} = frac{2}{5}; frac{{12}}{{21}} = frac{{12:3}}{{21:3}} = frac{4}{7}; frac{{20}}{{35}} = frac{{20:5}}{{35:5}} = frac{4}{7}frac{{40}}{{100}} = frac{{40:20}}{{100:20}} = frac{2}{5}

Vậy các phân số bằng với phân số frac{2}{5}frac{{12}}{{30}}frac{{40}}{{100}}

Các phân số bằng với phân số frac{4}{7}frac{{12}}{{21}}frac{{20}}{{35}}