Toán, Tiếng Việt, Tin học | Daohongdonvenus.com

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 27 gồm bảng ma trận cho 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, được thiết kế chuẩn 3 mức độ theo Thông tư 27 thay vì 4 mức độ như Thông tư 22 những năm về trước. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi cuối học kì 1 lớp 1 môn Toán của mình một cách chính xác theo đúng chuẩn mới.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27

STT Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
TỔNG
TN TL HT khác TN TL HT khác TN TL TN TL HT khác
1 Đọc hiểu Số câu 02 01 1 02 01 1
Câu số 1,2 3 02 02
Số điểm 2,0 1,0 7.0 2,0 1,0 7,0
Tổng Số câu 04
Số điểm 10
2 Viết Số câu 1 1 1 1 1 1
Câu số 4 7,0 5 1 1
Số điểm 1,5 1,5 1,5 1,5 7,0
Tổng Số câu 03

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27

PHÒNG GD& ĐT ……….

………………………

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Toán LỚP 1

Năm học: 2020 – 2021

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 năm học 2020 – 2021

Năng lực, phẩm chất Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
SỐ HỌC: Biết đếm, đọc, viết, so sánh các số đến 10; nhận biết được kết quả cuối cùng của phép đếm là số chỉ số lượng các phấn tử của tập hợp (không qua 10 phần tử); thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 10; Số câu 1 2 1 2 1 2 3 6
Câu số Câu 1 Câu 5,6 Câu 2 Câu 7, 8 Câu 3 Câu 9, 10
Số điểm 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 6,0
HÌNH HỌC:- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Số câu 1 1
Câu số Câu 4
Số điểm 1,0 1,0
Tổng Số câu 1 2 2 2 1 2 4 6
Số điểm 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 4,0 6,0

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin học theo Thông tư 27

Ma trận nội dung môn Tin học lớp 1 năm 2020 – 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
1.Làm quen với máy tính.
Biết các bộ phận máy tính, biết cách sử dụng các bộ phận máy tính
Số câu 2 2 4
Số điểm 1 3 4
2. Em tập vẽ
Biết mở, đóng phần mềm vẽ, biết sử dụng công cụ đường thẳng, công cụ tô màu chính xác
Số câu 2 1 2 6
Số điểm 2.5 2 2.5 6
Tổng Số câu 4 3 2 10
Số điểm 3.5 4 2.5 10

Ma trận câu hỏi môn Tin học lớp 1

Mạch kiến thức kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TH TN TH TN TH TN TH
1. Làm quen với máy tính Số câu 2 1 1 3 1
Số điểm 1 2 1 3 1
2. Em tập vẽ Số câu 1 2 1 1 1 2 4
Số điểm 0,5 2 1 0.5 2 1 5
Tổng Số điểm 1.5 2 2 2 0,5 2 4 6
Tỷ lệ 35% 40% 25% 100%