Tổng hợp các phím tắt trong Excel các phiên bản 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 | Daohongdonvenus.com

Nhưng không phải ai cũng thuộc nằm lòng hết tất cả các phím tắt dành để phục vụ cho công việc của mình.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các phím tắt quan trọng trong Excel dùng để làm việc với dữ liệu được chọn, các phím tắt để chèn và chỉnh sửa dữ liệu, hay phím tắt điều hướng trong bảng tính Excel nhé.

voh.com.vn-cac-phim-tat-trong-excel-1

Phím tắt trong excel 2007, 2010

Các phím tắt làm việc với dữ liệu được chọn

 • Tổ hợp phím Shift + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ hàng.
 • Tổ hợp phím Ctrl + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ cột.
 • Tổ hợp phím Ctrl + phím Shift + * (dấu sao): Chọn toàn bộ khu vực xung quanh các ô đang hoạt động.
 • Tổ hợp phím Ctrl + A (hoặc Ctrl + phím Shift + phím cách): Chọn toàn bộ bảng tính (hoặc các khu vực chứa dữ liệu).
 • Tổ hợp phím Ctrl + Shift + Page Up: Chọn sheet hiện tại và trước đó trong cùng file Excel.
 • Tổ hợp phím Shift + phím mũi tên: Mở rộng vùng lựa chọn từ một ô đang chọn.
 • Tổ hợp phím Shift + Page Down hoặc tổ hợp phím Shift + Page Up: Mở rộng vùng được chọn xuống cuối trang màn hình / lên đầu trang màn hình.
 • Tổ hợp phím Shift + Home: Mở rộng vùng được chọn về ô đầu tiên của hàng.
 • Tổ hợp phím Ctrl + Shift + Home: Mở rộng vùng chọn về đầu tiên của bảng tính.
 • Tổ hợp phím Ctrl + Shift + End: Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng được sử dụng trên bảng tính (góc dưới bên phải).
 • Phím tắt F8: Bật tính năng mở rộng vùng lựa chọn (bằng cách sử dụng thêm các phím mũi tên) mà không cần nhấn giữ phím Shift.
 • Tổ hợp phím Shift + F8: Thêm một (liền kề hoặc không liền kề) dãy các ô để lựa chọn. Sử dụng các phím mũi tên và Shift + phím mũi tên để thêm vào lựa chọn.
 • Phím Enter hoặc tổ hợp phím Shift + Enter : Di chuyển lựa chọn ô hiện tại xuống / lên trong vùng đang được chọn.
 • Phím Tab hoặc tổ phím Shift + Tab: Di chuyển lựa chọn ô hiện tại sang phải / trái trong vùng đang được chọn.
 • Phím Esc: Hủy bỏ vùng đang chọn.

Các phím tắt để chèn và chỉnh sửa dữ liệu

 • Tổ hợp phím Ctrl + Z: (Undo)  Hoàn tác hành động trước đó.
 • Tổ hợp phím Ctrl + Y: (Redo)  Đi tới hành động tiếp sau đó.

Các phím tắt điều hướng trong bảng tính

 • Các phím Mũi Tên: Di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải trong một bảng tính.
 • Phím Page Down hoặc Page Up: Di chuyển xuống cuối bảng tính/ lên đầu của bảng tính.
 • Tổ hợp phím Alt + Page Down hoặc Alt + Page Up: Di chuyển màn hình sang phải/ trái trong một bảng tính.
 • Phím Tab hoặc tổ hợp phím Shift + Tab: Di chuyển một ô sang phải/ sang trái trong một bảng tính.
 • Phím Home: Di chuyển đến ô đầu của một hàng trong một bảng tính.
 • Tổ hợp phím Ctrl + Home: Di chuyển đến ô đầu tiên của một bảng tính.
 • Tổ hợp phím Ctrl + End: Di chuyển đến ô cuối cùng chứa nội dung trên một bảng tính.
 • Tổ hợp phím Ctrl + F: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (mở sẵn mục Tìm kiếm – Find).
 • Tổ hợp phím Ctrl + H: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (Mở sẵn mục Thay thế – Replace).
 • Tổ hợp phím Shift + F4: Lặp lại việc tìm kiếm trước đó.
 • Tổ hợp phím Ctrl + G hoặc phím F5: Hiển thị hộp thoại ‘Go to’.
 • Phím Ctrl + mũi tên trái  hoặc phím Ctrl + Mũi tên phải: Bên trong một ô: Di chuyển sang ô bên trái hoặc bên phải của ô đó.
 • Phím Alt + mũi tên xuống: Hiển thị danh sách AutoComplete.

voh.com.vn-cac-phim-tat-trong-excel-2

Phím tắt trong excel 2013, 2016, 2019

Các phím tắt làm việc với dữ liệu được chọn

 • Phím Shift + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ hàng.
 • Phím Ctrl + Space (Phím cách): Chọn toàn bộ cột.
 • Tổ hợp phím Ctrl + Shift + * (dấu sao): Chọn toàn bộ khu vực xung quanh các ô đang hoạt động.
 • Tổ hợp phím Ctrl + A (hoặc ctrl + phím Shift + phím cách): Chọn toàn bộ bảng tính với khu vực chứa dữ liệu
 • Tổ hợp phím Ctrl + Shift + Page Up: Chọn sheet hiện tại và trước đó trong cùng file excel
 • Phím Shift + phím mũi tên: Mở rộng vùng lựa chọn từ một ô đang chọn.
 • Phím Ctrl + phím Shift + phím mũi tên: Mở rộng vùng được chọn đến ô cuối cùng trong một hàng hoặc cột
 • Phím Shift + Page Down hoặc phím Shift + Page Up: Mở rộng vùng được chọn xuống cuối trang màn hình / lên đầu trang màn hình.
 • Phím Shift + Home: Mở rộng vùng được chọn về ô đầu tiên của hàng
 • Tổ hợp phím Ctrl + Shift + Home: Mở rộng vùng chọn về ô đầu tiên của bảng tính.
 • Tổ hợp phím Ctrl + Shift + End: Mở rộng vùng chọn đến ô cuối cùng được sử dụng trên bảng tính (góc dưới bên phải).

Các phím tắt điều hướng trong bảng tính

 • Các phím Mũi Tên: Di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải trong một bảng tính.
 • Phím Page Down hoặc phím Page Up: Di chuyển xuống cuối hoặc lên đầu của bảng tính.
 • Phím Alt + Page Down hoặc Phím Alt + Page Up: Di chuyển màn hình sang phải hoặc trái trong một bảng tính.
 • Phím Tab hoặc tổ hợp phím Shift + Tab: Di chuyển một ô sang phải / sang trái trong một bảng tính.
 • Phím Ctrl + phím mũi tên: Di chuyển đến các ô rìa của khu vực chứa dữ liệu
 • Phím Home: Di chuyển đến ô đầu của một hàng trong một bảng tính.
 • Tổ hợp phím Ctrl + Home: Di chuyển đến ô đầu tiên của một bảng tính.
 • Tổ hợp phím Ctrl + End: Di chuyển đến ô cuối cùng chứa nội dung trên một bảng tính.
 • Tổ hợp phím Ctrl + F: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (mở sẵn mục Tìm kiếm – Find)
 • Tổ hợp phím Ctrl + H: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (Mở sẵn mục Thay thế – Replace).
 • Tổ hợp phím Shift + F4: Lặp lại việc tìm kiếm đã xảy ra trước đó.
 • Tổ hợp phím Ctrl + G hoặc Phím F5: Hiển thị hộp thoại “Go to”.
 • Phím Ctrl + mũi tên trái hoặc Phím Ctrl + Mũi tên phải: Di chuyển sang ô bên trái hoặc bên phải của ô đó.
 • Phím Alt + mũi tên xuống: Hiển thị danh sách AutoComplete.

Các phím tắt để chèn và chỉnh sửa dữ liệu:

 • Tổ hợp phím Ctrl + Z: (Undo) Hoàn tác hành động trước đó.
 • Tổ hợp phím Ctrl + Y: (Redo) Đi tới hành động tiếp sau đó.

Đây là tổng hợp các phím tắt của Excel với các phiên bản từ 2007 đến phiên bản 2019 từ nhiều nguồn chính thống khác nhau. Do đều là các tổ hợp quan trọng và cơ bản nhất trong thao tác làm việc với một vùng dữ liệu được chọn, điều hướng trong bảng tính nên ở các phiên bản của bảng tính Excel sẽ có phần giống nhau, không có sự thay đổi nhiều. Mong rằng bảng tổng hợp này sẽ giúp được bạn trong việc thao tác nhanh hơn và chính xác hơn trong quá trình làm việc với bảng tính Excel.