TOP 3 đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học năm 2020 | Daohongdonvenus.com

Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2020 – 2021 gồm 3 đề thi bao gồm cả đáp án, hướng dẫn chấm kèm theo giúp các em học sinh lớp 4 dễ dàng ôn tập, so sánh kết quả ngay sau khi làm.

Tin học 4

Bộ đề thi Tin học này cũng giúp thầy cô tham khảo, dễ dàng ra đề cho học sinh của mình. Ngoài ra, thầy cô và các em còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học lớp 4 để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới.

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2020 – 2021

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH ……….

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: TIN HỌC LỚP 4
Thời gian: 35’ (Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Để đổi tên thư mực em nháy chuột phải vào thư mục và chọn:

a. Delete
b. Rename
c. Copy
d. Cut

Câu 2: (0,5đ) Tên của tệp gồm hai phần được ngăn cách bởi dấu chấm là:

a. Đầu, Đuôi
b. Đầu, Cuối
c. Phần tên, phần sau
d. Phần tên, phần mở rộng

Câu 3: (0,5đ) Để xóa một tệp, em nháy chuột phải vào tệp cần xóa rồi chọn:

a. Preview
b. Rename
c. Delete
d. Paste

Câu 4: (0,5đ) Để truy cập được Internet máy tính phải…..

a. Có chương trình soạn thảo văn bản Word.
b. Có chương trình vẽ hình Paint.
c. Có trình duyệt Internet.
d. Có trình duyệt web và được kết nối mạng Internet.

Câu 5: (0,5đ) Để xoay hình vẽ trong Paint em chọn hình cần xoay rồi chọn:

a. Rotate
b. Crop
c. Resize
d. Select

Câu 6: (0,5đ) Chọn đáp án thích hợp vào chỗ trống(…….)để được câu hoàn chỉnh:

“Trong Paint ta đánh dấu vào ……………..để hiện lưới trên trang vẽ ”

a. Rulers
b. View
c. Gridlines
d. Status bar

Câu 7: (0,5đ) Trong Paint để viết chữ lên hình vẽ em chọn công cụ:

Câu 7

Câu 8: (0,5đ) Trong Word muốn thay đổi màu, độ dày, kiểu đường viền của hình ta chọn thẻ :

a. Home
b. Insert
c. Format
d. Layout

Câu 9: (0,5đ) Trong Word để viết chữ lên hình em nháy chuột phải vào hình rồi chọn:

a. Add Text
b. Paste
c. Add Name
d. Copy

Câu 10: (0,5đ) Để chèn bảng vào văn bản em chọn:

a. InsertPicture
b. InsertTable
c. FormatPicture
d. FormatTable

II. TỰ LUẬN ( 5đ)

Câu 1: Em hãy bổ sung đầy đủ các bước viết chữ lên hình trong Paint? (2đ)

Bước 1: Chọn……………………………. ……………………………………..trong thẻ Home.

Bước 2: Di chuyển con trỏ đến………………………………………….., nháy chuột.

Bước 3: Chọn………………………………

Bước 4: Gõ nội dung lên hình vẽ rồi…………………………………………………………………

Câu 2: Em hãy dùng thước kẻ nối tên cho các nút lệnh tương ứng của Word (2đ)

Câu 2

Câu 3: Em hãy trình bày các bước em thực hiện để được bảng B từ bảng A (1đ)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

B. PHẦN THỰC HÀNH HỌC SINH KIỂM TRA TRÊN MÁY

Đáp án, biểu điểm Tin học lớp 4 học kì 1 năm 2020 – 2021

UBND THÀNH PHỐ…..

TRƯỜNG TH………..

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TIN HỌC LỚP 4 – NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian: 35’ (Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ)Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án b d c d a c b c a b

II. TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1: Em hãy bổ sung đầy đủ các bước viết chữ lên hình trong Paint? (2đ)

Bước 1: Chọn công cụ viế chữ (A) trong thẻ Home.

Bước 2: Di chuyển con trỏ đến vị trí cần viết chữ, nháy chuột.

Bước 3: Chọn cỡ chữ, màu chữ, phông chữ.

Bước 4: Gõ nội dung lên hình vẽ rồi kích chuột ra ngoài khung chữ để kết thúc.

Câu 2: Em hãy dùng thước kẻ nối tên cho các nút lệnh tương ứng của Word (2đ)

Câu 2

Câu 3: Em hãy trình bày các bước em thực hiện để được bảng B từ bảng A (1đ)

II. PHẦN THỰC HÀNH

Câu 1: (5đ)

– Gõ thiếu, sai một từ hoặc dấu câu trừ 0,25 điểm/ 1 lần.

– Không ngắt câu, đoạn trừ 0.5 điểm/1 lần.

Câu 2: (5đ)

– Lấy được đúng hình ảnh: 02 điểm.

– Màu sắc hài hòa: 02 điểm.

– Thao tác nhanh, chính xác: 01 điểm.

Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 4!