Viết đoạn văn tiếng Anh về tác hại của Internet (6 mẫu) | Daohongdonvenus.com

Viết đoạn văn về tác hại của Internet bằng tiếng Anh là một chủ đề hay thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi TOEIC.

Hiểu được điều đó trong bài viết dưới đây Download.vn giới thiệu đến các bạn 6 đoạn văn mẫu về tác hại của Internet bằng tiếng Anh. Thông qua đó giúp các em có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố vốn từ, trau dồi kỹ năng viết tiếng Anh ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó các em tham khảo một số đoạn văn mẫu như: đoạn văn tiếng Anh về gia đình, đoạn văn tiếng Anh về sở thích. Chúc các em học tốt.

Tiếng Anh

Nowadays, Internet has become an important part in the modern life. Besides the advantages, it also brings about many disadvantages that no one expects. First, Internet is so addictive and time-consuming. Using it sometimes makes you lose your sense of time and easily deep in meaningless things. For example, when you start studying at 7 o’clock, you have intention of using Internet for doing homework but then you are addicted to the entertainment websites and can not stop. As a result, it takes you a lot of time to finish work and makes you lazier and lazier. Second, some social networking sites contain potential risks, because they are not strictly controlled. Some websites can report the false and reactionary information, other ones even can take advantage of your belief then make money illegally. Last but not least, Internet affects harmfully to your health. It is undeniable fact that your vision is shorten so much when you use smartphone or computer so much. Moreover, it also results in some diseases, which relate to memory and skeleton, especially promote the senescence faster. Taking into consideration, Internet is not bad but everyone should uses it reasonably and effectively.

Tiếng Việt

Ngày nay, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh những lợi ích nó đem đến thì có rất nhiều tác hại mà không ai mong muốn. Đầu tiên, Internet là một thứ gây nghiện và tốn thời gian. Việc sử dụng nó đôi khi khiến bạn mất cảm giác về thời gian và dễ dàng xa vào những thứ vô bổ. Ví dụ bạn ngồi vào bàn học vào lúc 7 giờ với dự định dùng mạng để tra bài nhưng bạn bị lôi cuốn bởi sự cám dỗ của các trang giải trí và không thể ngừng lại. Kết quả là bạn sẽ phải mất nhiều thời gian hoàn thành công việc hơn và ngày càng trở lên lười biếng. Thứ hai, một số trang mạng xã hội ẩn chứa những rủi ro khôn lường, vì chúng chưa được kiểm soát nghiêm ngặt. Một số website đưa tin phản động, sai sự thật, thậm chí, một số trang mạng còn lợi dụng sự cả tin của người dùng để kiếm tiền bất hợp pháp. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Internet ảnh hưởng không tốt đến đến sức khỏe. Không thể phủ nhận một sự thật là nó làm suy nhược thị lực của chúng ta. Ngoài ra, nó để lại di chứng ở một số căn bệnh về trí nhớ, xương khớp,…đặc biệt là thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Internet không phải xấu nhưng bạn nên cân nhắc việc sử dụng nó một cách hợp lí và hiệu quả.

Tiếng Anh 

Nowadays, the Internet has become a bridge that connects people all over the world. Besides its paramount importance, it also poses hidden risks to users. In the first place, it can put severe strains on our family and social relationships. If users are addicted to the Internet, they have a tendency to separate from our real world and immerse themselves into a virtual world. As a result, nothing is of no interest to them at all. Secondly, the Internet also exerts a strong influence on the efficiency of work. Take students as an example, at class, they prefer to think about online video games, films,… rather than listening to what their teachers are saying. This will seriously result in their studying quality. Moreover, the dependence on the Internet can be a major obstacle to developing people’s creativity. Instead of thinking independently, people often take advantage of diverse sources of information on the Internet to finish their tasks as soon as possible. Last but not least, our personal information can be leaked due to hackers or loose control of data security organizations. This can put us in danger and indirectly affect our life. To put it briefly, the innovation of the Internet has contributed to improve every aspect of our life but we also should take its pros and cons into consideration whenever using it.

Tiếng Việt 

Ngày nay, mạng Internet đang trở thành một cây cầu kết nối tất cả mọi người trên thế giới. Bên cạnh những lợi ích to lớn, mạng Internet cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro với người sử dụng. Điều đầu tiên, mạng Internet có thể đặt những áp lực nặng nề lên trên các mối quan hệ gia đình và xã hội. Nếu như người dùng bị nghiện Internet, họ sẽ có xu hướng là tách biệt mình khỏi thế giới thực tại và chìm đắm bản thân trong một thế giới ảo. Hậu quả của việc này là ngoài Internet chẳng có gì là thích thú đối với họ cả. Tiếp đó, mạng Internet cũng có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với hiệu quả công việc. Lấy học sinh như một ví dụ, ở lớp, họ thường nghĩ về những trò chơi điện tử, phim ảnh hơn là lắng nghe những lời giáo viên của họ đang nói. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng việc học. Không dừng lại ở đó, việc phụ thuộc vào mạng Internet có thể là chướng ngại vật lớn cản trở phát triển tính sáng tạo của mọi người. Thay vì tự suy nghĩ một cách độc lập, nhiều người lại lợi dụng nguồn thông tin phong phú trên mạng để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách sớm nhất có thể. Điều cuối cùng nhưng rất quan trọng, thông tin cá nhân của chúng ta có thể bị rò rỉ bởi các hacker hoặc sự quản lí lỏng lẻo của các tổ chức bảo mật dữ liệu. Điều này có thể đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm và gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Tóm lại, sự bùng nổ của Internet đã và đang góp phần cải thiện mọi khía cạnh của đời sống nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý những ưu điểm và khuyết điểm khi sử dụng nó.

Tiếng Anh 

Nowadays, the Internet is one of the most powerful tools in the world because of its benefits. Besides the massive benefits that the internet has brought to our life, the internet also has many disadvantages. Firstly, using Internet may waste time and cause distractions. When a person is spending much time on the Internet connected devices, he can be an Internet addictive person who spends his precious time on Internet rather than doing something productive. Another disadvantage is you may steal your personal information and hack accounts. As the Internet connects all computers to each other, so hackers can quickly identify what computers are vulnerable to attack by scanning millions of computers. Moreover, If you are surfing the Internet frequently, playing games and spending too much time on the computer, it can also lead to obesity and an unhealthy lifestyle. In conclusion, Internet is not bad but everyone should use it reasonably and effectively.

Tiếng Việt 

Ngày nay, Internet là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trên thế giới vì những lợi ích của nó. Bên cạnh những lợi ích to lớn mà internet mang lại cho cuộc sống của chúng ta thì internet cũng có rất nhiều nhược điểm. Thứ nhất, sử dụng Internet có thể lãng phí thời gian và gây mất tập trung. Khi một người dành nhiều thời gian vào các thiết bị được kết nối Internet, anh ta có thể là một người nghiện Internet khi thời gian quý báu của mình trên Internet hơn là làm việc gì đó hiệu quả. Một bất lợi khác là bạn có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân và hack tài khoản. Khi Internet kết nối tất cả các máy tính với nhau, do đó tin tặc có thể nhanh chóng xác định máy tính nào dễ bị tấn công bằng cách quét hàng triệu máy tính. Hơn nữa, nếu bạn thường xuyên lướt Internet, chơi game và dành quá nhiều thời gian trên máy tính, nó cũng có thể dẫn đến béo phì và lối sống không lành mạnh. Tóm lại Internet không xấu nhưng mọi người nên sử dụng nó một cách hợp lý và hiệu quả.

Tiếng Anh 

Nowadays almost everyone in the world have had contact with computers. A great part of them has been using an international computer’s net known as the Internet. I think using the internet has more advantages then disadvantages. In the first place, the internet benefits us in many ways. It provides us with much information from every corner of the world. It helps us to know about what is happening on the earth and updates us with the most recent news. Also, the internet helps us to widen our social network with many friends in every country in the world. Through some programs such as Skype, Facebook, Yahoo Messenger, etc, we have the chance to make friends and talk to a variety of people. Moreover, it entertains us. Sometimes we can spend time listening to music or watching films on some websites. However, the internet also causes us many problems. The first one is to our health. Some people spend too much time searching and playing on the internet, which is not good for their brains and eyes. Next, it also prevents us from some activities such as reading books or going out with our friends. In addition, some programmes on the internet contain some bad content such as violence or which are not good for young people’s mental life. In short, everything has its two sides, so does the Internet. Therefore, it is necessary that we use it for the right purposes.

 Tiếng Việt 

Ngày nay hầu như tất cả mọi người trên thế giới đã tiếp xúc với máy tính. Một phần lớn trong số họ đã sử dụng mạng máy tính quốc tế được gọi là Internet. Tôi nghĩ rằng sử dụng internet có nhiều lợi thế hơn nhưng bất lợi. Trước hết, internet mang lại lợi ích cho chúng ta theo nhiều cách. Nó cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin từ mọi nơi trên thế giới. Nó giúp chúng ta biết về những gì đang xảy ra trên trái đất và cập nhật cho chúng ta những tin tức mới nhất. Ngoài ra, internet còn giúp chúng ta mở rộng mạng lưới xã hội với nhiều bạn bè ở mọi quốc gia trên thế giới. Thông qua một số chương trình như Skype, Facebook, Yahoo Messenger, v.v., chúng ta có cơ hội kết bạn và nói chuyện với nhiều người. Hơn nữa, nó giải trí cho chúng tôi. Đôi khi chúng ta có thể dành thời gian để nghe nhạc hoặc xem phim trên một số trang web. Tuy nhiên, internet cũng gây ra cho chúng ta nhiều vấn đề. Điều đầu tiên là sức khỏe của chúng tôi. Một số người dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm và chơi trên internet, điều này không tốt cho não và mắt của họ. Tiếp theo, nó cũng ngăn cản chúng ta tham gia một số hoạt động như đọc sách hoặc đi chơi với bạn bè. Ngoài ra, một số chương trình trên mạng có một số nội dung xấu như bạo lực, không tốt cho đời sống tinh thần của giới trẻ. Tóm lại, cái gì cũng có hai mặt của nó, Internet cũng vậy. Vì vậy, điều cần thiết là chúng ta phải sử dụng nó đúng mục đích.

Tiếng Anh 

Modern life brings about the storm of technology. Nowadays, it seem that people depend more and has become slaves of the Internet. Every morning, when opening their eyes, the first activity of the young people is opening smartphone to check the message, facebook, zalo, instagram, … In the meeting, old friends meet again but everyone holds the phone in their hands for surfing web, they just say the something and then re-plug the face to the screen. Invisible, the Internet is splitting and bringing us far apart. We tend to express our status on social networks instead of talking to our loved ones like friends or parents. We are more and more just chasing the shabby, illusion on society that neglect the real precious things besides. We even remember the fan-meeting, know the clothes, the latest trend but can not remember the mother’s birthday. Perhaps, the emergence of the Internet has brought us far apart, living out of direction, reality. What a pity!

Tiếng Việt 

Cuộc sống hiện đại mang đến sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin. Ngày nay, con người dường như lệ thuộc quá nhiều và dần trở thành nô lệ của Internet. Mỗi buổi sáng, khi vừa mở mắt, việc đầu tiên của các bạn trẻ là mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, facebook, zalo, instagram. Trong những cuộc gặp mặt, bạn bè lâu ngày gặp lại nhưng ai cũng cầm trên tay chiếc điện thoại lướt web, chỉ nói những câu vội vàng rồi lại cắm mặt vào màn hình. Một cách vô hình, Internet đang chia tách, đem chúng ta cách xa nhau hơn. Chúng ta lựa chọn việc bày tỏ trạng thái lên mạng xã hội thay vì tâm sự với người thân yêu như bạn bè, bố mẹ. Chúng ta ngày càng chỉ chạy theo những thứ xô bồ, ảo ảnh trên xã hội mà bỏ quên những thứ quý giá bên cạnh. Người ta thậm chí nhớ rõ những buổi fan-meeting, biết những mốt quần áo, trào lưu mới nhất nhưng lại chẳng thể nhớ được sinh nhật của mẹ. Có lẽ, sự xuất hiện của Internet đã mang chúng ta xa nhau hơn, sống mất đi phương hướng, hiện thực. Thật đáng buồn làm sao!

Tiếng Anh 

Internet – one of the greatest innovations of our times – has become a familiar term in our daily life. Besides its undeniable positive influences, it is necessary to acknowledge the disadvantages it brings. The most predominant drawback that people need to consider is security issues. As the Internet is widely used in different aspects of life such as business or education, users’ privacy can run a risk of invasion by hackers, causing their personal information to be leaked. Furthermore, in the virtual world where people are connected with each other and access is unlimited, it is a good opportunity for scammers and cyber criminals to approach their “preys”. Another bad side of this tool is the spread of false or inappropriate information. Every day or even every hour, a number of information is freely uploaded and shared without any restrictions.As a result, many people exploit this to distribute fake news for their own advantage, which can have a negative impact on a large scale. Moreover, the availability of entertainment on the Internet also makes unhealthy materials more accessible than ever, leading to a rise in behavioral problems, especially juvenile delinquency. Last but not least, Internet can be seen as additive. Nowadays, people are likely to spend hours surfing the web, it can be at class, it can be at work or at lunch, anywhere and at any time. Sometimes it may become a distraction, causing them to work ineffectively. Watching your favorite film or finishing work – that’s definitely a hard question. Besides, some people are so addicted that they live in the virtual world more than in the real world. They tend to express their feelings and opinions freely on social network while being rather reserved in the outside world and lacking interaction with others around. To put it briefly, much as the Internet offers a wide range of benefits in different fields, it has the cost that needs careful consideration.

 Tiếng Việt 

Internet – một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại – đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống con người. Nhưng bên cạnh những ảnh hưởng tích cực vẫn tồn tại nhiều bất lợi mà mỗi chúng ta cần tìm hiểu rõ. Tác hại lớn nhất của công cụ này chính là các mối đe dọa về an ninh. Do Internet được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống như kinh doanh hay giáo dục, sự riêng tư của người dùng có nguy cơ bị xâm phạm bởi các hacker, khiến cho các thông tin cá nhân có thể bị rò rỉ. Hơn thế nữa, trong một thế giới ảo nơi mà mọi người được kết nối với nhau không giới hạn, những kẻ lừa đảo và tội phạm công nghệ cao có thể lợi dụng cơ hội để tiếp cận các “con mồi”. Một mặt tối khác của việc sử dụng Internet đó là sự lan truyền các thông tin sai lệch hoặc không lành mạnh. Hằng ngày hay thậm chí là hàng giờ, một lượng lớn thông tin được đăng tải và chia sẻ mà không có sự kiểm soát hay quản lý nào. Chính vì vậy, nhiều người đã lợi dụng điều này để phát tán các tin tức sai sự thật vì lợi ích cá nhân, gây ảnh hưởng tiêu cực trên diện rộng. Bên cạnh đó, sự sẵn có và đa dạng của các công cụ giải trí trên Internet cũng khiến cho văn hóa phẩm không lành mạnh trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, dẫn đến sự gia tăng những vấn đề về đạo đức hành vi, đặc biệt là tình trạng phạm tội ở tuổi vị thành niên. Tác hại đáng chú ý khác của công cụ này chính là tính gây nghiện của nó. Ngày nay, mọi người thường dành hàng giờ để lướt web, có thể ở lớp học, ở nơi làm việc hay trong bữa trưa, mọi lúc và mọi nơi. Nhiều lúc nó khiến chúng ta bị xao nhãng, khiến cho hiệu quả làm việc thấp. Xem bộ phim mà bạn yêu thích hay hoàn thành công việc – đó quả thực là một câu hỏi khó. Nghiêm trọng hơn, nhiều người nghiện Internet đến nỗi họ sống trong thế giới ảo nhiều hơn là trong thế giới thực. Họ có xu hướng bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ của mình trên mạng xã hội trong khi khá dè dặt ở thế giới bên ngoài và thiếu tương tác với mọi người xung quanh. Như vậy, mặc dù Internet mang lại rất nhiều lợi ích về mọi mặt nhưng nó cũng có cái giá mà chúng ta cần phải cân nhắc.