Viết đoạn văn về ngày Nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh (3 Mẫu) | Daohongdonvenus.com

Viết đoạn văn về ngày Nhà giáo Việt Nam bằng tiếng Anh là một chủ đề rất gần gũi với các em học sinh. Tài liệu bao gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch viết về lễ hội ngày 20/11.

Thông qua 3 đoạn văn viết về ngày Nhà giáo Việt Nam giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh ngày một hay hơn. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm đoạn văn tiếng Anh viết về ngày 8/3.

Tiếng Anh

In Vietnam, people celebrate Vietnam Teacher’s Day to honor those who work in education field. The festival is held on November 20st annually. On this occasion, generations of students express their gratitude to their teachers. To be specific, they would give flowers and send greetings with best wishes to the teachers who have been teaching them. They may also visit their old schools and hold some meetings with some musical and dancing performances to praise the role of teachers. In short, Vietnam Teacher’s Day is considered as a special time to praise the country’s spirit of being deferential to your teacher and having respect for morals by showing gratitude and respect to teachers

Tiếng Việt

Ở Việt Nam, người ta kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam để tôn vinh những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Lễ hội được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 hàng năm. Nhân dịp này, các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thầy cô giáo. Cụ thể, các em sẽ tặng hoa và gửi những lời chúc, lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo đã dạy dỗ các em. Họ cũng có thể đến thăm trường cũ và tổ chức một số buổi gặp mặt với một số buổi biểu diễn ca múa nhạc để ca ngợi vai trò của giáo viên. Tóm lại, Ngày nhà giáo Việt Nam được coi là thời điểm đặc biệt để ca ngợi tinh thần tôn sư trọng đạo, tôn sư trọng đạo của cả nước bằng cách bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với các thầy cô giáo.

Tiếng Anh

In a school year, there are many special days but perhaps the most meaningful special day is November 20 – Vietnamese Teachers’ Day. In the tumultuous atmosphere of November 20, many students must reflect on their teachers. Me too. Countless memories flow back and cannot be described. I forgot how my aunts stood on the podium, lecturing every inch. I remember how the time when the chalk dust flew and let it fall on the teachers’ loving hair. At that time, it seemed like the teachers got old too quickly. Actually, for me that said whoever studies, but studying teachers is first. I still remember the secrets the teachers taught, the literary gardens they brought, the interesting formulas in mathematics as easy as making cakes. How can those memories be forgotten? The memory of when I was beaten or scolded by her for being playful and forgetting to do homework and when she was praised when she achieved a good student, is still imprinted in my heart the thin skinny figure, students’ stoop every morning. On November 20, my heart rose again to an indescribable emotion, but I knew that it was gratitude, respect, and love for the teacher-driver of knowledge to bring students through. Successful docks.

Tiếng Việt

Trong một năm học, có rất nhiều ngày đặc biệt nhưng có lẽ ngày đặc biệt ý nghĩa nhất chính là ngày 20/11 – ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong không khí xôn xao của ngày 20-11, nhiều học sinh phải suy tư về thầy cô của mình. Tôi cũng vậy. Vô vàn ký ức ùa về không thể nào tả xiết. Tôi quên mất cách các cô tôi đứng trên bục giảng, giảng từng li từng tí. Em nhớ bao lần bụi phấn bay bay để vương trên mái tóc thầy cô yêu thương. Khi đó, hình như các thầy cô già đi quá nhanh. Thực ra đối với tôi mà nói thì học ai, nhưng học thầy là trên hết. Tôi vẫn nhớ những bí quyết mà thầy cô đã dạy, những khu vườn văn chương mà họ mang đến, những công thức thú vị trong toán học dễ như làm bánh. Làm sao có thể quên được những ký ức đó? Kỷ niệm về những lần tôi bị cô đánh, mắng vì mải chơi quên làm bài và khi được khen khi đạt học sinh giỏi vẫn còn in đậm trong lòng tôi về dáng vóc gầy guộc, lom khom của học sinh mỗi sáng. Ngày 20-11, lòng tôi lại dâng lên một niềm xúc động khó tả, nhưng tôi biết rằng đó là lòng biết ơn, sự kính trọng và tình yêu thương đối với người thầy – người chở tri thức đã chở che cho học trò. Cập bến thành công.

Tiếng Anh

Vietnamese Teachers’ Day is a significant day to express gratitude to those who have taught us to people, leading to knowledge for everyone to build the future. That is why this day each of us are keen to find the most creative gift, meaning to send gifts to the teachers. But as students, those who have not made money, so precious gift is not the most expensive gifts, it comes from our own hearts. I remembered last year, when I gave my teacher a special gift, a gift that were made by myself, I felt happy. I made with all my heart and I pay my respect to my teacher. I will always love my teachers, I will always remember them in my heart for the rest of my life.

Tiếng Việt

Ngày nhà giáo Việt Nam là một ngày ý nghĩa để tri ân những người đã dạy dỗ ta nên người, mang đến tri thức cho mọi người để xây dựng tương lai. Chính vì vậy mà ngày này mỗi chúng ta đều mong muốn tìm được món quà sáng tạo nhất, ý nghĩa nhất để gửi tặng thầy cô. Nhưng là sinh viên, những người chưa kiếm ra tiền, nên món quà quý giá không phải là những món quà đắt tiền nhất mà nó xuất phát từ chính tấm lòng của chúng ta. Tôi nhớ năm ngoái, khi tôi tặng cô giáo một món quà đặc biệt, một món quà do chính tay tôi làm, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã làm với tất cả trái tim của mình và tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với người thầy của mình. Em sẽ luôn yêu quý thầy cô của mình, suốt cuộc đời này em sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.